Net als bij moord (eerste graad of tweede graad) gaat het bij doodslag om het nemen van iemands leven. In tegenstelling tot moord is er bij deze misdaad geen sprake van voorbedachte rade of het opzettelijk doden van een slachtoffer. Bij doodslag in de eerste graad is het veeleer zo dat een persoon “roekeloos” de dood van een ander veroorzaakt. Het misdrijf is een ernstige overtreding volgens de wet van Washington en de straffen ervoor kunnen het leven van een beklaagde voor altijd veranderen. Als u of een dierbare wordt beschuldigd van doodslag, neem dan nu contact op met onze getalenteerde moordadvocaten om uw vrijheden te beschermen.

Wat is doodslag in de eerste graad?

De wetten op doodslag in de eerste graad zijn uiteengezet in RCW 9A.32.060. Deze wet zegt dat een persoon schuldig is aan het misdrijf wanneer:

  1. Hij of zij “roekeloos” de dood van een andere persoon veroorzaakt; of,
  2. Hij of zij opzettelijk en wederrechtelijk een ongeboren kind doodt door het toebrengen van enig letsel aan de moeder van dat kind.

Volgens RCW 9A.08.010, handelt een persoon “roekeloos” wanneer:

  1. hij of zij een aanzienlijk risico kent en veronachtzaamt dat een onrechtmatige daad kan plaatsvinden, en
  2. zijn of haar veronachtzaming van een dergelijk risico een grove afwijking is van het gedrag dat een redelijk persoon in dezelfde situatie zou vertonen.

Voor doodslag heeft het Hooggerechtshof geoordeeld dat roekeloosheid inhoudt het veronachtzamen van een aanzienlijk risico dat een dood kan plaatsvinden.

Laten we eens naar een voorbeeld kijken. Joe rijdt door een buurtstraat. De toegestane snelheid is 35 MPH. Joe rijdt 65 MPH en is aan het sms’en. Joe ziet een stopteken en een oversteekplaats niet. Hij raast door het kruispunt en raakt een voetganger, die daarbij om het leven komt.

Hier heeft Joe roekeloos gehandeld. Hij wist, of had redelijkerwijs moeten weten, dat hij door te hard te rijden en te sms’en het risico liep dat er een dode zou vallen. Hij negeerde ook het risico door niet te vertragen of te stoppen met zijn sms’jes. Een redelijk persoon zou zich in zijn situatie niet op een soortgelijke manier hebben gedragen. Joe zou daarom schuldig zijn aan doodslag in de eerste graad (hoewel hem ook doodslag door een voertuig ten laste kan worden gelegd).

Omdat voor doodslag niet de specifieke bedoeling om te doden is vereist, kan er geen sprake zijn van poging tot doodslag.

Wat zijn de straffen?

Doodslag in de eerste graad is een klasse A misdrijf. Het misdrijf wordt bestraft met:

  • een maximale staatsgevangenisstraf van levenslang, en/of
  • een maximale boete van $ 50.000.

Merk echter op dat de meeste verdachten zonder eerder crimineel verleden die voor dit misdrijf worden veroordeeld, een gevangenisstraf van tussen de zes en een half jaar tot acht en een half jaar zullen krijgen. Voor mensen met een strafblad zal de straf veel langer zijn.

Zijn er juridische verweermiddelen beschikbaar?

Criminele verdedigingsadvocaten gebruiken verschillende juridische strategieën, of verweermiddelen, om beschuldigingen van doodslag aan te vechten. Een voorbeeld is dat een verdediger aan de rechter of jury kan aantonen dat de verdachte niet roekeloos handelde. De advocaat kan dit aantonen door die feiten te benadrukken die een bevinding ontkrachten dat de beschuldigde onvoorzichtig handelde. Een advocaat kan ook aantonen dat:

  1. de verdachte onjuist was geïdentificeerd als de dader;
  2. de verdachte was ergens anders ten tijde van het overlijden (alibi); of
  3. de politie arresteerde de verdachte als gevolg van een onrechtmatige huiszoeking of inbeslagname.

Wet u dat een succesvolle juridische verdediging een bekwame en ervaren strafrechtadvocaat zal vereisen. De getalenteerde strafrechtadvocaten van Back & Askerov hebben het doorzettingsvermogen, de vastberadenheid en de dapperheid die het verschil maken. De advocaten van ons kantoor die zich bezighouden met doodslag hebben samen meer dan 25 jaar ervaring in het vechten voor cliënten die beschuldigd worden van doodslag. Zij hebben de vastberadenheid en passie om uw rechten te handhaven en uw vrijheden te verdedigen. Neem nu contact met hen op.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.