(Of “GOTO”, “go to”, “GO TO”, “JUMP”, “JMP”) Een constructie en sleutelwoord dat voorkomt in verschillende hogere programmeertalen (b.v. Fortran, COBOL, BASIC, C) om een onvoorwaardelijke sprong of overdracht van controle te veroorzaken van een punt in een programma naar een ander. De bestemming van de sprong wordt gewoonlijk aangegeven door een label na het GOTOkeyword.
In sommige talen is een label een regelnummer, in welk geval elke instructie van een label kan worden voorzien, in andere talen is een label een facultatieve alfanumerieke aanduiding.
Het gebruik van de GOTO-instructie in programmeertalen op hoog niveau raakte in diskrediet met de ontwikkeling en algemene acceptatie van gestructureerd programmeren, en vooral na het beroemde artikel “GOTO statement considered harmful”. Aangezien een GOTO in feite een toewijzing aan de programmateller is, is het verleidelijk om de veralgemening “toewijzing als schadelijk” te maken en inderdaad, dit is de basis van functioneel programmeren.
Nagenoeg(?) alle machinetaalinstructiesets bevatten een GOTO-instructie, hoewel deze in deze context gewoonlijk vertakking of sprong of een daarop gebaseerde mnemonische naam wordt genoemd.
Zie ook COME FROM.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.