• Wetenschapper van Emory’s Oxford College, Georgia, beweert dat de bevolkingsexplosie 2000 jaar geleden begon – lang voor andere schattingen
  • Het potentieel voor de menselijke bevolking om te bloeien kan worden herleid tot een subtiele interactie tussen concurrentie en organisatie, zei hij
  • Op een bepaald omslagpunt, creëerde deze interactie mogelijkheden voor individuen om meer controle over hun leven te krijgen en te floreren
  • Politieke en economische hervormingen hielpen om stabielere gezinnen te creëren, en stelden daardoor meer mensen in staat om te gedijen
  • Het Romeinse Rijk is een voorbeeld van een tijd waarin dit gebeurde

Er zouden zeven miljard mensen op onze planeet leven en dit aantal zal tegen 2050 bijna 10 miljard bedragen, volgens VN-cijfers.

ADVERTISEMENT

Deze bevolkingsexplosie wordt grotendeels toegeschreven aan betere gezondheidszorg en landbouwpraktijken, waarbij sommige deskundigen stellen dat de industrialisatie in de 18e en 19e eeuw het omslagpunt was dat meer mensen in staat stelde om te gedijen.

Een sociale wetenschapper beweert echter dat de menselijke bevolkingsexplosie haar wortels al 2000 jaar geleden heeft.

Er zouden zeven miljard mensen op onze planeet in overvolle steden leven (stockfoto) en dit aantal zal volgens cijfers van de VN in 2010 zijn opgelopen tot bijna 10 miljard50. Een sociale wetenschapper zegt dat de wortels van de menselijke bevolkingsexplosie 2000 jaar geleden liggen, in plaats van in de industriële revolutie zoals algemeen wordt gedacht

Aaron Stutz, universitair hoofddocent antropologie aan het Emory’s Oxford College in Georgia, creëerde een nieuw model van demografische en archeologische gegevens om aan te tonen wanneer mensen floreerden.

In een paper dat in het tijdschrift PLOS ONE is gepubliceerd, beweert hij dat politieke en economische hervormingen hebben geholpen om stabielere gezinnen te creëren, en daardoor meer mensen in staat stelden om te gedijen.

Klik hier om het formaat van deze module te wijzigen

‘De industriële revolutie en de verbeteringen in de volksgezondheid waren proximate redenen dat meer mensen langer leefden, zei professor Stutz.

‘Als je echter verder in het verleden graaft, suggereren de gegevens dat een kritische drempel van politieke en economische organisatie 1.500 tot 2.000 jaar geleden, rond het begin van de Common Era, de weg heeft bepaald.

‘Het resulterende politiek-economische evenwicht was het kantelpunt voor schaalvoordelen – het creëerde een reeks mogelijkheden waardoor meer mensen middelen konden krijgen, succesvolle gezinnen konden vormen en genoeg kapitaal konden genereren om aan de volgende generatie over te dragen.’

Professor Stutz zei: ‘De industriële revolutie en verbeteringen in de volksgezondheid waren de redenen dat meer mensen langer leefden…maar een kritische drempel van politieke en economische organisatie bepaalde 1.500 tot 2.000 jaar geleden, rond het begin van de Common Era.’ Een mock-up van een Victoriaanse katoenfabriek is afgebeeld

Campagnevoerders waarschuwen dat we onze hulpbronnen hebben opgebruikt

Mensen hebben de natuurlijke hulpbronnen die de wereld in een jaar kan leveren in minder dan acht maanden opgebruikt, waarschuwden campagnevoerders vorige maand.

De wereld heeft nu ‘Earth Overshoot Day’ bereikt, het punt in het jaar waarop de mens zijn voorraden heeft uitgeput.

Dit omvat natuurlijke hulpbronnen zoals land, bomen en vis, en betekent vandaag dat we de jaarlijkse capaciteit van de planeet om afvalproducten zoals kooldioxide te absorberen, hebben overtroffen.

De rest van het jaar verkeert de wereld in ecologische schuld, waarbij voedselvoorraden en bossen worden uitgeput, land wordt aangetast en kooldioxide zich in de atmosfeer ophoopt.

Het probleem verergert, waarbij de planeet steeds vroeger in een ‘ecologische schuld’ terechtkomt.

Dit betekent dat de dag waarop de wereld alle beschikbare natuurlijke hulpbronnen voor het jaar heeft verbruikt, is verschoven van begin oktober in 2000 naar 19 augustus in 2014.

Rond 86 procent van de wereldbevolking woont in landen waar de eisen die aan de natuur worden gesteld – de ‘ecologische voetafdruk’ van het land – groter zijn dan wat de hulpbronnen van dat land aankunnen.

Het Global Footprint Network, dat de overshootdag van de aarde berekent, zei dat het momenteel 1,5 aardes zou kosten om de hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen te produceren die nodig zijn om in de menselijke behoeften te voorzien.

Het netwerk waarschuwde dat regeringen die bij de besluitvorming de grenzen van de hulpbronnen negeren, de economische zekerheid op lange termijn in gevaar brengen.

De bevolkingsdynamiek is een heet hangijzer sinds het einde van de 18e eeuw, toen de Engelse geleerde Thomas Robert Malthus zijn controversiële essay publiceerde waarin hij beweerde dat bevolkingsexplosies in tijden van overvloed onvermijdelijk zullen worden getemperd door hongersnood en ziekte.

Zijn Malthusiaanse Catastrofe-theorie werd geschreven vlak voordat de wereldbevolking rond 1800 het miljard bereikte.

ADVERTENTIE

Nauwelijks 120 jaar later bereikte de menselijke bevolking de twee miljard en in de afgelopen 50 jaar is zij opgelopen tot bijna acht miljard.

Hoewel de bloei de mensheid heeft gebracht tot diversificatie en ongelooflijke prestaties, vrezen sommigen dat een te groot aantal van ons dat een beperkte hoeveelheid hulpbronnen deelt, op een dag zal leiden tot een slechtere levensstandaard en zelfs verhongering.

Professor Stutz beschrijft de bevolkingsexplosie als ‘verbijsterend’.

‘De menselijke bevolking heeft zich niet gedragen als enige andere dierenpopulatie. We zijn niet in een soort evenwicht gebleven met wat we zouden beschouwen als een typische ecologische niche,’ zei hij.

Economische historici en demografen hebben zich geconcentreerd op maatschappelijke veranderingen die optraden tijdens de Industriële Revolutie als verklaring voor de exponentiële bevolkingsgroei, maar professor Stutz denkt dat de reden voor de explosie veel eerder ligt.

Hij ontdekte dat het potentieel van de menselijke bevolking om te floreren ondanks de achteruitgang van het milieu, conflicten en ziekten, kan worden herleid tot een subtiele interactie tussen concurrentie en organisatie.

Op een bepaald omslagpunt creëerde deze wisselwerking mogelijkheden voor individuen om meer controle over hun leven te krijgen en welvarender te worden – waardoor de deur openging voor schaalvoordelen.

Hij zei dat het Romeinse Rijk, dat 500 jaar besloeg van vlak voor de Gemeenschappelijke Era tot 476 na Christus, een goed voorbeeld is van het passeren van deze drempel.

Het staat bekend om zijn economische en politieke organisatie, literatuur en vooruitgang in architectuur en techniek.

Maar voor individuen was het leven vaak hard, met arbeiders die vaak jong stierven, nadat ze goederen hadden geproduceerd voor de handel en de opbouw van het imperium. Grote aantallen jonge mannen moesten ook in militaire dienst, waardoor hun levensverwachting mogelijk korter werd.

ADVERTENTIE

Professor Stutz zei: ‘De overgrote meerderheid van de mensen die onder Romeins bewind leefden, had een levensverwachting van eind twintig of begin dertig.’

‘Een groot deel van de bevolking voedde zich, letterlijk, met de dynamiek die plaatsvond in termen van economische en politieke ontwikkeling.

Ondanks de (geïllustreerde) gevechten en de vele mensen die jong stierven, is het Romeinse Rijk volgens professor Stutz een voorbeeld van een periode waarin de interactie tussen concurrentie en organisatie mogelijkheden creëerde voor individuen om meer controle over hun leven te krijgen en te floreren

‘Hun arbeid vergrootte de mogelijkheden om meer democratie en concurrentie op kleinere schaal te bieden. Dat leidde op zijn beurt tot een complexere dynamiek tussen de generaties, waardoor het mogelijk werd beter voor het nageslacht te zorgen en zelfs middelen aan hen over te dragen.”

Het omslagpunt was bereikt, legde professor Stutz uit, en de trend zette zich voort ondanks de ineenstorting van het Romeinse Rijk.

‘De steeds complexere en gedecentraliseerde economische en politieke entiteiten die vanaf het begin van de Gemeenschappelijke Eeuw tot 1500 na Christus over de hele wereld werden opgebouwd, creëerden genoeg mogelijkheden voor individuen, staten en enorme machten zoals Engeland, Frankrijk en China om te profiteren van het potentieel voor schaalvoordelen,’ zei hij.

Zijn onderzoek, waarin de menselijke bevolkingsdynamiek wordt onderzocht, zou kunnen leiden tot een beter begrip van hoe de economische en politieke organisatie de hedendaagse samenleving beïnvloedt.

ADVERTENTIE

Professor Stutz waarschuwde: “We zouden wel eens terug kunnen komen in een situatie waarin een groeiend deel van de bevolking in feite arbeid levert om een minderheid in stand te houden. Je zou zeker kunnen wijzen op de sweatshops in de derde wereld.’

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.