Het onderwerp van diversiteit in zowel management- als niet-managementteams en de voordelen ervan voor bedrijven is al enkele jaren aan de orde. En dat heeft een goede reden. Vandaag onderzoeken we hoe diversiteit zich verhoudt tot outsourcing van diensten en hoe het nieuwe zakelijke waarde kan toevoegen voor zowel klanten als dienstverleners.

Het onderwerp diversiteit is een belangrijk onderwerp in outsourcing. Al vele jaren hebben dienstverleners, met name op het gebied van Facility Management, een zeer gevarieerde groep werknemers in dienst. Schoonmaakdiensten zijn bijvoorbeeld al zeer divers en IT-outsourcing maakt al vele jaren gebruik van talenten uit vele verschillende landen om zijn diensten te leveren.

Heden ten dage zijn klantorganisaties ook diverser geworden, waardoor het onderwerp diversiteit voor beide partijen even belangrijk is. Hier zijn de 3 redenen waarom:

Diversiteit creëert een culturele fit tussen klanten en dienstverleners

Bedrijven beoordelen bij outsourcingprojecten steeds vaker de culturele fit tussen hun eigen organisatie en potentiële dienstverleners. Hoe meer twee organisaties cultureel op één lijn zitten, hoe groter de kans op een succesvolle uitbestedingsrelatie.

Verschillend onderzoek toont aan dat op het gebied van uitbesteding mensen eerder waarden en cultuur delen en beter bij de andere organisatie passen als ze op dimensies als kleur, handicap en ras met elkaar overeenkomen. Met andere woorden, een diverse dienstverlener zal eerder aansluiten bij de cultuur van de klantorganisatie dan een niet-diverse organisatie.

Een andere belangrijke dimensie die in dit verband moet worden meegenomen, is de overgang van werknemers. Bij de meeste uitbestedingscontracten voor facility management gaan de werknemers over naar de dienstverlener. Dit is het moment waarop de contractuele samenwerking het meest kwetsbaar is.

Verschillende studies hebben aangetoond dat er een directe correlatie bestaat tussen de tevredenheid over de integratie en het succes van het contract op lange termijn. Dus, hoe diverser de dienstverlener, hoe groter de kans dat nieuwe werknemers met succes worden geïntegreerd.

Diversiteit minimaliseert het totale contractrisico

Het selecteren van een dienstverlener met een divers personeelsbestand minimaliseert risico’s met betrekking tot de dienstverlening en daarmee het totale contractrisico – en wel om ten minste drie redenen. Ten eerste kent een divers personeelsbestand een lager personeelsverloop en een lager ziekteverzuim. Dit betekent minder onderbrekingen in de dagelijkse dienstverlening en minder risico op mislukking als gevolg van een gebrek aan dekking wanneer werknemers afwezig zijn. De tweede reden waarom diversiteit tot meer contractstabiliteit leidt, is werving. Het stelt een bedrijf in staat een grotere pool van talent aan te boren, de wervingskosten zijn lager en beschikbare vacatures kunnen sneller worden ingevuld.

De derde reden waarom de uitvoering van het contract beter is met een diverse outsourcingprovider, is te danken aan een beter behoud van personeel tijdens de overgangsperiode. Het is goed gedocumenteerd dat een succesvolle overgang leidt tot een succesvol contract, en zoals eerder gezegd, hoe diverser de dienstverlener, hoe meer hij de nieuwe werknemers met succes kan opnemen en integreren.

Diversiteit verbetert Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) houdt meer in dan alleen maar op een correcte manier handelen met betrekking tot vrijwillige initiatieven, ethische waarden, mensen, gemeenschappen en het milieu. Het gaat ook om het verbeteren van de bottom line.

De keuze van een bedrijf voor een dienstverlener in een uitbestedingssituatie zal niet alleen van invloed zijn op de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van Facility Management, maar ook op de totale CSR-rekeningen.

Ondanks dat CSR-rekeningen nog moeten worden gestandaardiseerd binnen en tussen landen, nemen veel klanten de uitbestede FM-werknemers nog steeds op in hun CSR-rekeningen voor echte transparantie, ook al werken deze werknemers niet meer voor het bedrijf. De keuze van de facilitaire dienstverlener kan daarom van belang zijn voor de totale CSR-rekeningen – vooral als dergelijke diensten een relatief groot deel van het totale bedrijf uitmaken.

Wilt u meer weten over hoe diversiteit bedrijfswaarde kan genereren? Lees onze blogpost: Waarom bedrijven diversiteit op de werkvloer moeten omarmen en onze onlangs verschenen White Paper: Een divers leiderschap levert hogere winsten op.

Blijf op de hoogte van onze inzichten! Meld u aan voor onze nieuwsbrief in de rechterbovenkolom.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.