© Copyright 2021 PrecisionRifleBlog.com, Alle rechten voorbehouden. Ongeoorloofd gebruik en/of duplicatie van deze inhoud, gegevens of andere materialen is strikt verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de auteur. U mag uittreksels tot 200 woorden delen, op voorwaarde dat volledige en duidelijke vermelding wordt gegeven aan PrecisionRifleBlog.com met passende en specifieke verwijzing naar de oorspronkelijke inhoud, inclusief een directe link of volledige URL. Absoluut geen foto’s, grafieken, illustraties of andere afbeeldingen of video’s mogen worden gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden of waarnaar wordt verwezen zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de auteur.

Dit werk is gelicentieerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 International License.
Disclaimer: Omdat deze site en de aangesloten bedrijven geen controle hebben over de individuele laadpraktijken en/of gebruikte componenten, wordt er geen verantwoordelijkheid genomen door PrecisionRifleBlog.com of de aangesloten bedrijven bij het gebruik van deze gegevens. De informatie moet naar eigen goeddunken van de gebruiker worden gebruikt en de gebruiker aanvaardt alle risico. LET OP: De auteur van deze blog heeft de nauwkeurigheid van de gegevens op deze site niet onafhankelijk geverifieerd. Het niet opvolgen van veilige laadpraktijken kan resulteren in ernstig persoonlijk letsel (inclusief overlijden) of pistoolschade bij de gebruiker of omstanders. Technische gegevens en informatie op deze site zijn bedoeld om informatie te verstrekken op basis van de beperkte ervaring van personen onder specifieke omstandigheden en voorwaarden. Ze geven geen details over de uitgebreide training, procedures, technieken en veiligheidsmaatregelen die absoluut noodzakelijk zijn om soortgelijke activiteiten naar behoren uit te voeren. Raadpleeg altijd uitgebreide naslagwerken en bulletins voor details over de juiste opleidingseisen, procedures, technieken en veiligheidsmaatregelen voordat u zich aan een soortgelijke activiteit waagt. Wees alert – de uitgever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in de gepubliceerde laadgegevens.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.