„Po tym przyszli Moabici i Ammonici z niektórymi Meunitami, aby wypowiedzieć wojnę Jozafatowi. 2 Przyszli jacyś ludzie i powiedzieli Jozafatowi: „Ogromna armia nadciąga przeciwko tobie z Edomu, z drugiej strony morza. Jest już w Hazazon Tamar” (to znaczy w En Gedi). 3 Zaniepokojony Jozafat postanowił zapytać Pana i ogłosił post dla całej Judy. 4 Mieszkańcy Judy zebrali się, aby szukać pomocy u Pana; rzeczywiście, przybyli z każdego miasta w Judzie, aby go szukać. 5 Wtedy Jehoszafat wstał w zgromadzeniu Judy i Jerozolimy w świątyni Pańskiej na przedzie nowego dziedzińca 6 i rzekł: „O PANIE, Boże naszych ojców, czyż nie jesteś Bogiem, który jest w niebie? Ty rządzisz nad wszystkimi królestwami narodów. Moc i potęga są w Twojej ręce, i nikt nie może się oprzeć. 7 O nasz Boże, czyż nie wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed Twoim ludem Izraelem i nie dałeś jej na zawsze potomkom Abrahama, Twojego przyjaciela? 8 Oni zamieszkali w niej i zbudowali w niej sanktuarium dla Twojego Imienia, mówiąc: 9 `Jeśli przyjdzie na nas nieszczęście, czy miecz sądu, czy zaraza, czy głód, staniemy w Twojej obecności przed tą świątynią, która nosi Twoje Imię, i będziemy wołać do Ciebie w naszym strapieniu, a Ty nas wysłuchasz i ocalisz’. . . 14 Wtedy Duch Pański przyszedł na Jahaziela syna Zachariasza, syna Benaiasza, syna Jeiela, syna Mattaniasza, lewitę i potomka Asafa, gdy stał w zgromadzeniu. 15 Powiedział on: „Słuchajcie, królu Jehoszafacie i wszyscy, którzy mieszkają w Judzie i Jerozolimie! Oto, co Pan mówi do was: Nie bójcie się ani nie zniechęcajcie z powodu tak licznej armii. Bój bowiem nie jest wasz, lecz Boży… . . 22 Gdy zaczęli śpiewać i chwalić, Pan zastawił zasadzki na mężów z Ammonu, Moabu i góry Seir, którzy najeżdżali Judę, i zostali pokonani. 23 Mężowie z Amonu i Moabu powstali przeciwko mężom z góry Seir, aby ich zniszczyć i unicestwić. Po tym, jak skończyli zabijać ludzi z Seiru, pomogli zniszczyć siebie nawzajem…. 30 A królestwo Jehoszafata było spokojne, gdyż jego Bóg dał mu odpoczynek z każdej strony” (2 Kronik 20:1-9, 14-15, 22-23, 30)

Gdy ufasz Bogu, nie musisz się obawiać.

Wprowadzenie

Życie może być trudne. Bycie chrześcijaninem w niechrześcijańskim świecie stwarza wszelkiego rodzaju problemy. Świat nie zna Jezusa. Świat Go nie kocha. Świat nie rozumie, dlaczego On przyszedł. Ty, z drugiej strony, znasz Jezusa. Kochasz Go. I rozumiesz, dlaczego On przyszedł. Przyszedł, aby zbawić cię od twoich grzechów i dać ci nowe życie. Przyszedł, aby przynieść ci pokój i radość w Duchu Świętym. Przyszedł, abyście mogli mieć społeczność z Bogiem.

Te rzeczy już wiecie. Wiecie też, że chociaż zostaliście zbawieni od grzechu i napełnieni Duchem Bożym, życie na tym świecie nadal nie jest doskonałe. Nadal jest trudne.

Chrześcijanin jest, w pewnym sensie, w walce ze światem. A świat jest w stanie wojny z chrześcijaninem – z tobą. Świat oferuje wady, samorealizację i chciwość. Świat chce cię nawrócić na swoje pogaństwo, na swoje bezbożne oddanie temu, co nieświęte. A jeśli się nie dostosujecie, jeśli nie zgnieciecie kolana przed jego bożkami i ofiarami, będziecie wyśmiewani, wyszydzani i atakowani.

Tak więc świat jest przeciwko wam. Zły jest w stanie wojny z tobą. A w tej walce toczą się różnego rodzaju walki. Wewnątrz walczycie z grzechem: pychą, pożądliwością, chciwością, chełpliwością i różnymi pragnieniami. Na zewnątrz walczysz z chorobą, ubóstwem, problemami małżeńskimi, trudnościami w pracy, niepewną przyszłością i wieloma innymi. Może właśnie teraz stoisz w obliczu poważnej walki. A może niedawno miałeś do czynienia z trudną sytuacją. Może obawiasz się, że taka sytuacja nadchodzi.

Jako chrześcijanin, co robisz, kiedy życie spada na ciebie ciężko, kiedy wydaje się, że nie ma wyjścia, kiedy twoja relacja z Bogiem jest naruszona? Kiedy się martwisz lub boisz? Kiedy jesteś w niebezpieczeństwie?

Co robisz, kiedy napotykasz na takie monumentalne przeszkody? Jak opierasz się pokusie, uciekasz od zła lub wierzysz ponad swoje możliwości zrozumienia, jak twoje problemy mogą być rozwiązane?

Odpowiedź leży w Słowie Bożym.

Kontekst: Izrael i Juda były podzielone.

 • Jehoszafat był 4 królem rozdzielonego królestwa Judy około 850 do 875 roku p.n.e. Był gorliwym wyznawcą przykazań Bożych. W swoim 3 roku, wysłał niektórych książąt, kapłanów i Lewitów, aby przejść przez wszystkie miasta Judy, ucząc ludzi z Księgi Prawa. Ponieważ szukał Pana, rosły wokół niego bogactwa i zaszczyty. „Jehoszafat szukał Pana z całego swego serca” (2 Krn 22:9).
 • Moab, Ammon i Meunici przybyli, by wypowiedzieć wojnę Jehoszafatowi.
 • Jehoszafat bał się; i słusznie, bo armia zbliżająca się do niego była rzeczywiście potężna, ponad to, z czym mógłby sobie poradzić. Był w tarapatach.

Przeczytaj 2 Księgę Kronik 20, wersety 1-9, 14-15, 22-23, 30

 1. Powinieneś ufać Bogu i nie bać się z powodu tego, kim On jest. Proszę, spójrz ze mną na w. 6.
  „I rzekł: 'Panie, Boże naszych ojców, czyż nie jesteś Bogiem na niebie? I czyż nie jesteś władcą nad wszystkimi królestwami narodów? Moc i potęga są w Twoim ręku, tak że nikt nie może stanąć przeciwko Tobie.
  1. '”Jehowa jest:
   1. „…Bogiem naszych ojców”
    1. Adama i Ewy, Noego, Abrahama, Mojżesza
    2. dlatego jest On Bogiem Historii.
   2. On także mieszka w niebie;
    1. Dlatego jest On Bogiem Świętości. Niebo jest świętym mieszkaniem Boga.
    2. Dlatego jest On ponad wszystkimi rzeczami. Jest On czysty, sprawiedliwy i niezdolny do grzechu.
   3. Jest On także władcą wszystkich narodów;
    1. dlatego jest On Bogiem Suwerenności. Wszyscy królowie i ludy są Jego. I jako taki ma prawo rządzić nimi, jak Mu się podoba.
   4. On jest wszechmocny;
    1. dlatego jest Bogiem mocy.
     1. Może czynić, co chce. Może tworzyć lub niszczyć. Podnieść lub zburzyć.
  2. Kim jest Bóg dla ciebie?
   1. Czy jest On duży czy mały?
   2. Czy jest On wszechmocny czy jest mięczakiem?
   3. Czy On cię kocha, czy tylko cię znosi?
  3. Jak postrzegasz Boga, wpływa na to, jak na Niego reagujesz.
   1. Ludzie z Judy wiedzieli, kim jest Bóg i dlatego patrzyli na Niego i ufali Mu.
   2. Innymi słowy, powinieneś ufać Bogu, ponieważ jest On święty, jest Królem, jest wszechmocny i ponieważ bardzo cię kocha.
 2. Powinieneś ufać Bogu i nie bać się nie tylko z powodu tego, kim On jest, ale także z powodu tego, co już uczynił.
  Proszę, spójrz ze mną na werset 7: „Czyż nie Ty, o Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed ludem Twoim, Izraelem, i nie dałeś jej potomkom Abrahama, Twego przyjaciela, na zawsze?”
  1. Bóg dokonał już wielkich rzeczy:
   1. Dał ziemię Kanaan potomkom Abrahama.
    1. Bóg wybrał Abrahama i obiecał mu, że będzie wielkim narodem.
    2. Bóg wzbudził Mojżesza i poprzez wiele cudów uwolnił Swój lud z niewoli Egipcjan. Rozdzielił Morze Czerwone, zniszczył Egipcjan.
    3. Bóg wzbudził Jozuego i wojska hebrajskie, aby zajęły ziemię Kanaan. I tam Bóg posadził ich w ziemi, aby przynosili owoce jako Jego wybrany lud, aby mogli Go czcić, honorować, służyć Mu i przygotować drogę Mesjasza.
    4. Hebrajczyk mógł sięgnąć w dół, chwycić rękę pełną brudu i dotknąć obietnicy, poczuć rzeczywistość Bożych dokonań. Mógł dotknąć obietnicy!
    5. *** Ponieważ Hebrajczycy znali Boga i to, co już dla nich uczynił, szukali Go ponownie.
     Patrzcie, co zrobili…
     1. Szukali Boga, w. 12: „Boże nasz, czyż nie osądzisz ich? Jesteśmy bowiem bezsilni wobec tego wielkiego tłumu, który idzie przeciwko nam; nie wiemy też, co robić, lecz oczy nasze zwrócone są na Ciebie.”
     2. Chwalili Boga, w. 19, „A Lewici, spośród synów Kohatytów i spośród synów Korahitów, powstali, aby wychwalać Pana, Boga Izraela, bardzo donośnym głosem.”
     3. Pokładali ufność w Bogu, w. 20, „…Jehoszafat stanął i powiedział: 'Posłuchaj mnie, Judo i mieszkańcy Jerozolimy, pokładajcie ufność w Panu, Bogu waszym, a zostaniecie podtrzymani'”
     4. Dziękowali Bogu, w. 21, „I rzekł: 'Dziękujcie Panu, bo Jego dobroć jest wieczna.”
   2. Co robisz, gdy stajesz w obliczu prób i utrapień? Czy chwalisz Boga? Czy pokładasz w Nim swoją ufność? Czy składasz Bogu dziękczynienie?
    1. Czy wiesz, że prawdziwy charakter chrześcijanina często ujawnia się, gdy staje on w obliczu prawdziwego problemu? Jak ty sobie radzisz z problemami? Czy wpadasz w panikę? Czy narzekasz? Czy podnosisz pięść w powietrze i krzyczysz na Boga? Czy zaczynasz wątpić, a potem szukasz szybkiej recepty (uciekasz do grzechu, telewizji, albo „nie mówisz o tym”)? Czy też idziesz do Pana w modlitwie, pokorze, uwielbieniu i zaufaniu, i odmawiasz dania strachowi i zmartwieniu jakiegokolwiek miejsca?
   3. Jak widzisz, Bóg już zrobił wielkie rzeczy dla narodu hebrajskiego. Uczynił już wielkie rzeczy także dla ciebie… a nawet więcej.
    1. Wybawił cię od wroga zwanego grzechem, odkupując cię przez Swojego Syna.
    2. Wyprowadził cię z krainy Doliny Cieni Śmierci i dał ci miejsce odpoczynku, i sprawił, że możesz leżeć na zielonych pastwiskach.
    3. Wziął twoje serce, które kiedyś było siedliskiem zła, i oddał je w ręce Swojego Syna, Jezusa.
     1. Krzyż jest jedynym powodem, dla którego masz jakąkolwiek nadzieję na wyzwolenie z jakiegokolwiek konfliktu, problemu, walki lub zmartwienia.
     2. Krzyż jest absolutną gwarancją zaangażowania Boga w ciebie. Nigdy nie zostaniesz porzucony. Nie możesz być opuszczony; nie możesz być zapomniany przez Boga.
   4. Oni zostali wybawieni od zwykłej groźby śmiertelnej śmierci. Ty zostałeś wybawiony od groźby śmierci wiecznej.
   5. Ty zostałeś wybawiony od wroga, który chciał cię potępić.
   6. Krzyż, krew, ból, upokorzenie Jezusa 2000 lat temu kupiły ci pokój, bezpieczeństwo i ochronę w ziemi obiecanej: życie wieczne z Bogiem.
  2. Ta bitwa tak dawno temu była nie tylko próbą szatana, aby zniszczyć lud Boży wtedy, ale była również próbą zniszczenia ciebie teraz. Nie ma linii mesjańskiej, nie ma Mesjasza, nie ma zbawienia. Więc i ty jesteś zgubiony.
  3. Bóg dał ci zbawienie.
   1. Czy zrobi dla ciebie mniej, gdy napotkasz trudności w swoim życiu?
   2. Czy pozwoli, abyś został zniszczony? Nie!
    1. Jak radzisz sobie z grzechem, chorobą, złamanym sercem, bólem, niepewnością, itd…
    2. Czy ufasz Bogu, czy wątpisz? Czy On cię nie nakarmił, nie przyodział, nie ogrzał?
   3. Czy nie uwolnił cię od grzechu?
    1. Bóg powołał cię nie po to, aby cię opuścił, lecz aby cię uświęcił, uczynił świętym i abyś cieszył się Nim na wieki.
    2. Bo On cię kocha… bardzo.
 • Powinniście ufać Panu i nie lękać się nie tylko ze względu na to, kim On jest i co już uczynił, ale także ze względu na to, co uczyni.
  1. Lud Judy nie wiedział, co się stanie. Ale ufali Panu.
   Patrzcie razem ze mną na:
   1. v. 15 – Nie bójcie się ani nie bądźcie przerażeni… bo walka nie jest wasza, lecz Boża.
   2. v. 17 – Stańcie i zobaczcie zbawienie Pana w waszym imieniu (v. 17).
   3. Były to wypowiedzi w czasie przyszłym. Były to Boże słowa Obietnicy!!!
  2. Tak więc lud odpoczął, nie lękał się.
  3. v. 30 – Tak więc królestwo Jehoszafata było w pokoju, gdyż jego Bóg dał mu odpoczynek ze wszystkich stron
 • Konkluzja

  Czy Bóg jest teraz inny? Czy Jego słowa obietnicy są mniej prawdziwe?

  Jezus powiedział,

  • „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (Mat. 11:28).
  • „Ja jestem z wami zawsze, aż po krańce ziemi” (Mat. 28:20).
  • On powiedział, że Jego słowa nie przeminą (Marka 13:31).
  • On powiedział, że wzbudzi was w dniu ostatecznym (Jana 6:40).
  • On powiedział, że o cokolwiek poprosicie w Jego imię, będzie wam dane (Jana 14:14).
  • Powiedział, że wam się objawi (Jana 14:21).
  • Powiedział, że wam objawi Ojca (Mat. 11:27)
  • I powiedział, że powróci na obłokach i że ujrzy Go każde oko (Marka 13:27).

  Bez względu na to, kim jest Bóg i co już dla ciebie zrobił, możesz Mu jeszcze bardziej zaufać na przyszłość i nie obawiać się, że nadal będzie cię podtrzymywał, kochał i kontynuował swój wspaniały, pełen miłości plan w twoim życiu.

  Czy Mu zaufasz? Jak bardzo Mu zaufasz? Jak bardzo będziesz w Nim odpoczywał? To zależy od ciebie.

  Czy Mu zaufasz?

  Leave a comment

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.