Zachowanie korozyjne austenitycznej stali nierdzewnej (UNS S30400) zostało scharakteryzowane w teście 10,000 h przeprowadzonym w uwodornionej, amoniakalnej wodzie o temperaturze 260 °C. Kinetykę korozji zaobserwowano jako paraboliczną, stała szybkości parabolicznej została określona przez chemiczne odkamienianie na 1,16 mg dm-2 h-1/2. Rentgenowska spektroskopia fotoelektronów, w połączeniu z frezowaniem jonów argonu i analizą współczynnika celu, została zastosowana w celu zapewnienia niezależnego oszacowania stałej szybkości, która zgadzała się z wynikiem grawimetrycznym. Na podstawie rozkładu trzech utlenionych składników stopowych (Fe, Cr, Ni) w odniesieniu do głębokości i stanu pierwiastkowego stwierdzono, że: (a) korozja zachodzi w sposób nieselektywny, oraz (b) film korozyjny składa się z dwóch spinelowych warstw tlenkowych – ferrytowej warstwy zewnętrznej (Ni0,2Fe0,8)(Fe0,95Cr0,05)2O4 na wierzchu chromitowej warstwy wewnętrznej (Ni0,2Fe0,8)(Cr0,7Fe0,3)2O4. Te składy zgadzają się ściśle z fazami solvi utworzonymi przez niemieszalność w binarnym Fe3O4-FeCr2O4, sugerując, że niemieszalność odgrywa ważną rolę w procesie separacji faz.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.