Autor: Associate Debasmita Patra

Ten artykuł dotyczy tego, co to jest zawiadomienie prawne i jak to ma być złożone i inne aspekty.

Więc co to jest zawiadomienie prawne ?Przed przeciągnięciem sprawy do sądu, ostrzeżenie jest wysyłane do oskarżonego w pozwie. Ten list ostrzegawczy jest zawiadomienie prawne. Legal Notice jest pisemny dokument wysłany przez poszkodowanego do osoby, firmy lub innego podmiotu, aby poinformować oskarżonego o żalu w obliczu pierwszego i jego plan do podjęcia działań prawnych przeciwko drugiej w tym względzie.

.Jako ostrzeżenie przed sądem działania prawnego zawiadomienia, zawiadomienie prawne określa warunki, które mają być przestrzegane przez odbiorcę takiego zawiadomienia, niezgodność z którymi może spowodować działania prawne są podejmowane przeciwko nim przez wysłanie sądowego zawiadomienia prawnego. Pierwszym krokiem po otrzymaniu zawiadomienia prawnego jest skonsultować się z prawnikiem, który zajmuje się zawiadomienia prawnego i realizuje zadanie radzenia sobie z przypadkiem i klienta zaangażowanego, jak również. Prawne odpowiedzi zawiadomienie ma być sporządzony przez takiego prawnika, ponieważ sprawa pod ręką nie pozostaje cywilne anymore.

Każda osoba, która ma tendencję do spowodowania lub spowodował naruszenie jakiegokolwiek prawa, prawne w naturze, innej osoby, ten ostatni może wysłać zawiadomienie prawne online lub fizycznie do osoby (lub firmy) zaangażowanych. W tym świecie technologicznym zawiadomienie prawne online mogą być również wysyłane.

Konsultant prawny lub prawnik cywilny może być wynajęty lub poszukiwane przez poszkodowanego osoby, aby pomóc w pisaniu zawiadomienia prawnego. Sekcja 80 Kodeksu postępowania cywilnego 1908 wymaga następujących składników w zawiadomieniu prawnym

  • Nazwa i adres nadawcy
  • Przyczyna sortowania do działań prawnych
  • Odszkodowanie żądane przez nadawcę
  • Skrócony opis podstawy prawnej do wniesienia sprawy.

Zawiadomienie musi być w formie pisemnej, na papierze firmowym prawnika, sporządzone w jednoznacznym języku w dowolnym języku regionalnym lub angielskim, jak strona otrzymująca jest wygodne i może zrozumieć wystarczająco dużo, aby odpowiedzieć. Zawiadomienie prawne musi nosić podpisy zarówno nadawcy takiego zawiadomienia i prawnika zaangażowanego i osoba lub adwokat może wysłać zawiadomienie prawne online lub fizycznie.

Jako przykład, w sekcji 138 ustawy Negotiable Instruments Act 1881, gdy czek jest odbity, wysyłanie zawiadomienia prawnego do emitenta staje się obowiązkowe w ciągu 30 dni od daty odbicia czeku. W przypadku braku zwrotu pieniędzy po 15 dniach od dostarczenia zawiadomienia prawnego, strona poszkodowana może wszcząć postępowanie sądowe w ciągu kolejnych 30 dni.

Format jest następujący:

Registered A.D.

ABC

Adwokat……………………………..

Data …………………………..

Shri ………………………….

Drogi Panie,

Na podstawie instrukcji od mojego klienta Shri ……………….. I, hereby give you notice to quit, vacate and deliver peaceful vacant possession of the house bearing No. ………………………………… and occupied by you as his monthly tenant at the monthly rent of Rs…………….. p.m. on the expiration of one month next after the month current in which you receive the notice, as you have failed to pay the rent to my client since …………….. Proszę zauważyć, że związek między tobą a moim klientem jako najemca i wynajmujący zostanie zakończony ze skutkiem od wspomnianej daty.

Proszę zauważyć, że jeśli nie zastosujesz się do tego zawiadomienia, mój klient złoży pozew przeciwko tobie o odzyskanie posiadania i zysków, odszkodowań i kosztów.

Państwa wierni,

ABC

Adwokat

Postępowanie z zawiadomieniem prawnym:

1.Poszkodowany, grupa osób lub firma może sporządzić zawiadomienie samodzielnie lub korzystając z pomocy lub przyjmując usługi profesjonalnego prawnika. Prawnik będzie projekt zawiadomienia prawnego na jego papierze firmowym, które powinny być konkretne i właściwe z jego adresu i danych kontaktowych. Daty wydania zawiadomienia prawnego, nazwisko i inne ważne referencje osoby, której zawiadomienie prawne jest wydawane, powinny być podane, to tylko zawiadomienie może być commenced.

2.Powód, dla którego strona wydaje zawiadomienie prawne i planuje podjąć działania prawne powinny być dokładnie wymienione.

3. Poprzednia komunikacja związana z przyczyną danego zawiadomienia powinny być wymienione w szczegółach, unikając maskowania wszelkiego rodzaju istotnych informacji.
4.odbiorca zawiadomienia prawnego powinny być oferowane rozsądny okres około 30 lub 60 dni do rozpoczęcia negocjacji w celu rozstrzygnięcia sprawy lub do wykonywania żądanych działań. Jeśli istnieje żądanie do spełnienia przez takiego odbiorcę, rozsądny czas musi być podana do niego zrobić needful.

5.Następnie zawiadomienie prawne mogą być wysyłane za pośrednictwem zarejestrowanego A. D lub kuriera lub zawiadomienia prawnego online, jak to może być. Korzystanie z zarejestrowanego A. D do wysyłania zawiadomienia prawnego nie jest obowiązkowe, ale korzystne dla emitenta, ponieważ odbiorca potwierdza odbiór zawiadomienia na karcie A. D. Zawiadomienie zwrócone do nadawcy lub wystawcy stanowi dowód przyjęcia przez zainteresowaną stronę.

Kilka rzeczy mają być przechowywane w umyśle w odniesieniu do zawiadomienia prawnego, takich jak:
1. Każdy akapit w zawiadomieniu ma być poprzedzony słowami „Mój klient oświadcza”. Ma to na celu zapewnienie strony przeciwnej bezpośredniej wyrozumiałości przez klienta i że nie został sfabrykowany przez lawyer.
2. Ostatni akapit zawiadomienia zawiera instrukcję lub warunki, które strona przeciwna jest wymagane do tendencji lub przestrzegać w określonym czasie. Nie działając w określonym terminie, strona będzie zmuszona do skorzystania z cywilnych środków zaradczych. Najlepiej, aby liczba dni wynosiła 30 dni. W przypadku zaproszenia do ugody, to samo musi być wymienione w ostatnim akapicie sam.
3. Obecnie, zawiadomienie prawne jest inwokacja i rzeczy muszą być wyraźnie określone w odniesieniu do kierunków klienta, do którego adwokat jest catering do. Zawiadomienie prawne, należycie podpisane przez adwokata, jak również klienta, będzie działać jako estoppel w przypadku klienta twierdzi, że nie-zaangażowanie w kwestii zawiadomienia prawnego później.

Chociaż nie jest obowiązkowe, aby wysłać zawiadomienie prawne przed złożeniem pozwu w każdym przypadku, jeszcze zawiadomienie prawne jest uważany za bardzo ważny dokument w trakcie wszelkiego rodzaju postępowania sądowego. W większości przypadków w świecie rzeczywistym, kwestie są rozwiązywane bez nawet iść do sądu o sądowego zawiadomienia prawnego z zwykłego służenia zawiadomienia.

.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.