Mięsak szpikowy (granulocytic sarcoma) jest rzadkim nowotworem występującym u pacjentów z rozpoznanymi nowotworami układu krwiotwórczego, takimi jak białaczki, zespoły mielodysplastyczne i zaburzenia mieloproliferacyjne, a także u pacjentów bez białaczki. Postawienie prawidłowej diagnozy w tych przypadkach jest często trudne i częściej są one błędnie rozpoznawane jako chłoniak wielkokomórkowy. Opisujemy dwie kobiety, w wieku odpowiednio 40 i 89 lat, u których na podstawie badania cytologicznego biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej rozpoznano mięsaka szpikowego obejmującego węzły chłonne szyi, odpowiednio 1 i 10 tygodni przed wystąpieniem ostrej białaczki szpikowej.

Technika aspiracji cienkoigłowej pozwoliła na szybkie i niespodziewane postawienie rozpoznania, wykazując zróżnicowanie granulocytarne i obecność komórek mielo-monocytarnych w obrębie tkanki limfatycznej. Prostota procedury, w połączeniu z jej niezawodnością i szybkością sugerują, że biopsja aspiracyjna cienkoigłowa powinna być szerzej stosowana jako metoda pierwszego wyboru w ocenie diagnostycznej wyczuwalnych palpacyjnie węzłów chłonnych.

.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.