Postępowanie to sposób, w jaki dana osoba zachowuje się powszechnie albo w określonej sytuacji. Istnieją rodzaje zachowań, które są społecznie akceptowane i inne, które są odrzucane, generują wykluczenie. Jest to również pojęcie biologii, która wskazuje, jak ciało reaguje na bodźce i wykonuje swoje funkcje życiowe.

Najbardziej powszechne znaczenie zachowania jest to, że odnosi się do sposobu, w jaki ludzie zachowują się. Jako taki jest przedmiotem dużego zainteresowania w psychologii, tutaj jest uważany za sposób, w jaki ludzie wyrażają swoją osobowość. Oznacza to, że to właśnie poprzez zachowanie ludzie manifestują specyfikę swojego sposobu bycia.

Psychologia traktuje zachowanie jako pojęcie złożone z tych zewnętrznych i widocznych czynników, które jednostki przejawiają. Ta dyscyplina uważa, że istnieją trzy różne czynniki, które wpływają i regulują ludzkie zachowanie. Po pierwsze, jest cel, cel stojący za zachowaniem, który generuje to zachowanie.

Sposób, w jaki człowiek się zachowuje.

Oprócz celu zachowania jest motywacja, czyli przyczyna, która mobilizuje do tego zachowania. Ostatnim czynnikiem jest przyczynowość, co oznacza, że zachowanie ma swoje źródło w konkretnej przyczynie. Oprócz tych czynników istnieją jeszcze inne elementy, które mogą wpływać na zachowanie człowieka.

Te elementy, które mogą wpływać na sposób kształtowania się zachowania to: Istnieją elementy otoczenia, czyli środowiska, w którym znajduje się podmiot, reprezentują one czynniki zewnętrzne. Następnie są elementy biologiczne, które mają do czynienia z kwestiami genetycznymi, które wpływają na proces biologiczny. Elementy te składają się na czynniki wewnętrzne, które mogą wpływać na zachowania ludzi.

Zgodnie z tymi czynnikami i determinantami może występować duża różnorodność zachowań. Zachowania są rozumiane jako reakcje, które ludzie mają w zależności od tych czynników na różne sytuacje. Ponadto ludzie mają różne cele, osobowości i sytuacje życiowe, tak więc wszystkie te kwestie mogą determinować zachowanie ludzi.

Charakterystyki związane z zachowaniem

Z uwagi na swoje cechy, zachowanie jest pojmowane jako narzędzie, które umożliwia ludziom dostosowanie się do środowiska, w którym żyją. W związku z tym istnieją różne rodzaje zachowań, takie jak: Inteligencja, automatyczne i instynktowne odruchy, zachowania adaptacyjne, zachowania komunikacyjne i zachowania nieświadome.

W obrębie psychologii istnieje gałąź poświęcona badaniu zachowań i tego, jak można nimi manipulować lub je modyfikować. Ta gałąź psychologii, która analizuje i bada zachowanie w sposób naukowy, nazywana jest nurtem behawiorystycznym. W badaniu zachowania dyscyplina ta bierze pod uwagę kwestie sensoryczne, poznawcze, emocjonalne i motoryczne.

Behawioryzm rozważa trzy momenty w procesie behawioralnym: najpierw jest behawioryzm jako taki, potem następuje analiza zachowania oparta na doświadczeniu, a na końcu jest struktura zachowania.

Behawioryzm jest gałęzią psychologii, która poświęcona jest badaniu zachowania i tego, jak można nim manipulować lub je modyfikować.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.