Tekstem Jednolitej Serii, który studiujemy w niedzielę 12 sierpnia jest 2 List do Koryntian 8:7-15, fragment zachęty Pawła dla chrześcijan w Koryncie w kwestii zbierania funduszy dla kościoła w Jerozolimie. Oto kilka pytań dotyczących tego tekstu, które możemy lub nie chcemy rozważyć w klasie:

W wersecie 7 Paweł mówi Koryntianom, że wyróżniają się (dosłownie, mają nadmiar) „wiarą, mową, wiedzą, najwyższą gorliwością…” Czy Paweł „schlebia” Koryntianom, jak sądzimy? A może dzieje się coś innego? Co? Dlaczego tak sądzimy? Jak to się stało, że Koryntianie mają taką obfitość?

Czy istnieje związek pomiędzy obfitością, którą Paweł opisuje w wersecie 7, „łaskawym działaniem Pana naszego Jezusa Chrystusa” w wersecie 9 i odniesieniem do manny na pustyni w wersecie 15? Jaki związek widzimy? Czy Paweł sugeruje coś za pomocą tych przykładów? Jak sądzimy?

W wersecie 8 Paweł mówi, że „sprawdza prawdziwość waszej miłości wobec gorliwości innych”. Jaka jest nasza reakcja na to stwierdzenie? Dlaczego? Czy kiedykolwiek wyciągnęliśmy wnioski na temat szczerości lub uczuciowości ludzi na podstawie ich zachowania? Kiedy? Jakie wnioski wyciągnęliśmy i dlaczego? Jak sądzimy, czego Paweł tutaj szuka? Dlaczego miałby tego szukać? Dlaczego tak sądzimy?

W wersetach 8 i 10 Paweł zauważa, że daje radę, a nie rozkaz. Czy kiedykolwiek znaleźliśmy się w sytuacji, w której musieliśmy lub chcieliśmy udzielić rady, a nie rozkazywać lub mówić ludziom, co mają robić? Jakie były cechy charakterystyczne tej sytuacji? (Na przykład, jaki był nasz stosunek do drugiej osoby lub osób? Jakie były nasze motywy?) Czy to doświadczenie daje nam jakiś wgląd w to, co Paweł może tutaj robić? Jaki to wgląd?

Czy zrobiłoby to różnicę, gdyby Koryntianie wypełnili swoją ofiarę w posłuszeństwie poleceniu, albo w odpowiedzi na radę lub zachętę? Jaką różnicę? Dlaczego? Czy czujemy się tutaj podobni do Koryntian, czy różnimy się od nich? Jak?

Co zdaje się oznaczać „sprawiedliwa równowaga” w wersetach 13 & 14? Co to obejmuje – to znaczy, co jest „sprawiedliwą równowagą” sprawiedliwej równowagi? Co daje nam takie wrażenie? Czy ta sprawiedliwa równowaga ma coś wspólnego z „łaskawym działaniem Pana naszego Jezusa Chrystusa” w wersecie 9? Z manną na pustyni w wersecie 15? Co to jest? Dlaczego tak mówimy? Jak sądzimy, co ta sprawiedliwa równowaga miałaby wspólnego z nami? Dlaczego tak sądzimy?

Malowanie postaci w rozmowie

.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.