Mój mąż wyrzucił mnie z domu po złożeniu pozwu o rozwód, a on zarabia wszystkie pieniądze, co mogę zrobić?

To absolutnie nie jest w porządku, że tak się dzieje. Masz prawo do wsparcia finansowego przynajmniej przez trwający rozwód.

Czy mogę uzyskać pomoc finansową od męża już teraz?

Tak. Są to tak zwane tymczasowe nakazy. Tymczasowe nakazy wprowadzą tymczasowy plan finansowy, który będzie Cię wspierał do czasu, aż sąd wyda ostateczny nakaz lub Ty i Twój małżonek dojdziecie do porozumienia.

Jak uzyskać tymczasowe zarządzenia?

Będziesz musiał złożyć tak zwany „Wniosek o tymczasowe zarządzenia”. Dokument ten zawiera Twoją prośbę o tymczasowe alimenty (dawniej alimenty) od współmałżonka na czas trwania rozwodu.

Co musi znaleźć się we Wniosku o wydanie tymczasowego zarządzenia?

W tym dokumencie musisz określić, że wnioskujesz o tymczasowe alimenty dla małżonków oraz wysokość alimentów, których potrzebujesz. Należy również wyjaśnić, dlaczego potrzebują go Państwo właśnie teraz. Przykłady mogą być następujące: jest Pani bezrobotna, nie zarabia Pani wystarczająco dużo, aby zaspokoić swoje rozsądne potrzeby, Pani małżonek zatrzymuje cały majątek wspólnoty, itp.

Gdzie znajdę Wniosek o tymczasowe zarządzenia do wypełnienia?

Można go znaleźć w sądzie u urzędnika, poprzez serwis samoobsługowy na stronie internetowej hrabstwa Maricopa lub porozmawiać z adwokatem, który sporządzi go dla Pani.

Po wypełnieniu Wniosku, co mam z nim zrobić?

Upewnij się, że podpisałeś oryginał wraz z dwiema kopiami. Zanieś te dokumenty do budynku sądu i do lady urzędnika. Tam urzędnik złoży oryginał i dostarczy ci dwie ostemplowane kopie. Upewnij się, że jedną z ostemplowanych kopii wyślesz do współmałżonka. Nie musi być ona doręczona.

Czy wtedy automatycznie otrzymam tymczasowe alimenty dla małżonków?

Nie. Zanim otrzymasz alimenty dla małżonków, sąd przejdzie przez określony proces. Po pierwsze, sędzia może zorganizować nieformalne przesłuchanie zwane konferencją w sprawie zarządzania rozwiązaniem sporu. Pozwoli to sędziemu na zapoznanie się z Pani stanowiskiem oraz z tym, co należy zrobić w przyszłości. Inną możliwością jest zorganizowanie przesłuchania zwrotnego. Zwykle jest to przesłuchanie mające na celu ustalenie daty przesłuchania w sprawie tymczasowych nakazów, podczas którego będą Państwo mogli złożyć zeznania i przedstawić dowody w kwestii alimentów na rzecz małżonków. Sędzia może po prostu wyznaczyć termin rozprawy dotyczącej tymczasowych zarządzeń bez wcześniejszych nieformalnych przesłuchań.

Czy muszę coś zrobić przed rozprawą w sprawie zamówień tymczasowych?

Tak. Prawdopodobnie otrzymają Państwo dokument z sądu zwany „Minute Entry”. W dokumencie tym podane zostaną terminy, a także lista rzeczy, które należy przedłożyć sądowi oraz współmałżonkowi lub adwokatowi współmałżonka przed rozprawą.

Jakie rzeczy muszę przedłożyć?

Jest szereg rzeczy, które należy ujawnić współmałżonkowi i przedłożyć sądowi. Konieczne będzie wypełnienie Oświadczenia o stanie majątkowym (Affidavit of Financial Information). Dokument ten wymaga wypełnienia informacji o dochodach i miesięcznych wydatkach, w tym o długach. Należy również przedłożyć zeznania podatkowe i dokumenty W2 z ostatnich dwóch lat oraz dwa ostatnie odcinki wypłaty. Będziesz musiał wymienić się tymi informacjami z małżonkiem. On lub ona będzie zobowiązany do dostarczenia ich również tobie.

Co jeszcze może być?

To zależy od twojej sprawy. Być może będziesz musiał ujawnić wiadomości tekstowe lub e-maile między tobą a współmałżonkiem. Możesz również posiadać wyciągi bankowe lub inne dane finansowe, które będziesz musiał ujawnić i wykorzystać jako dowód.

Czy mam zagwarantowane alimenty?

Nie. Istnieje grupa czynników, na które sąd zwróci uwagę, aby określić, czy po pierwsze kwalifikujesz się do alimentów, a po drugie jaka powinna być ich kwota. Będzie Pani musiała przedstawić sędziemu wystarczające dowody na to, że spełnia Pani te czynniki. Następnie w gestii sędziego leży decyzja, czy zostanie Pani przyznane prawo do alimentów na rzecz małżonków i jaka będzie ich wysokość.

.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.