Creștinii ar trebui să aibă o mare bucurie în a putea reflecta și împărtăși atributele lui Dumnezeu prin actul de a dărui.

Prioritățile biblice de bază sunt simple și directe

Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care dăruiește. Dăruirea este unul dintre atributele Sale. Creștinii ar trebui să aibă o mare bucurie în a putea reflecta și împărtăși atributele lui Dumnezeu prin actul de a dărui. Ar trebui creștinii să exactizeze o zecime din toate veniturile lor către biserica locală? Cum trebuie să își măsoare credincioșii dărnicia? Atât Vechiul cât și Noul Testament ne ajută să lămurim și să rezolvăm confuzia pe care mulți o simt în legătură cu dăruirea. Prioritățile biblice de bază sunt simple și directe. Dăruirea este pe primul loc. Următoarele șase principii ale dăruirii ne învață cum să dăruim:

1. Dăruiește în secret

Dăruirea este un act intim între cel care dăruiește și Dumnezeu. Este o practică care este păzită în mod privat și realizată în secret. Isus spune: „Feriți-vă să vă practicați evlavia în fața altora, ca să fiți văzuți de ei, căci atunci nu veți avea nicio răsplată de la Tatăl vostru din ceruri” (Mt 6,1). Ne pierdem răsplata pe care o primim de la Tatăl nostru din ceruri dacă practicăm în mod deschis și ne anunțăm cu mândrie dăruirea noastră în fața bărbaților și a femeilor. Cel care dăruiește este răspunzător în fața lui Dumnezeu și a nimănui altcuiva – practic nu este treaba nimănui altcuiva. Cel care dăruiește ar trebui să caute receptivitatea lui Dumnezeu în ascultarea actului de dăruire, mai degrabă decât admirația oamenilor în ipocrizia de a se înălța pe sine (Mt 6:2-4; Lc 18:9-14)).

2. Dăruiți cu generozitate

Cât de mult ar trebui să dăruim? Găsim două tipuri de dăruire în VT. Primul tip este zeciuiala, care înseamnă o zecime. Al doilea tip este jertfa de bunăvoie, un dar care este peste zecime (Ex 36:3). De fapt, în VT găsim mai multe tipuri de zeciuială – una pentru străin, orfan și văduvă (Deut 14:29). Altele erau pentru nevoile sociale și culturale ale lui Israel, precum și pentru susținerea guvernului (1 Sam 8:11-18). Darea zeciuielii din toate recoltele și turmele era necesară pentru susținerea leviților și a preoților (Lev 27:30-33). Noul Testament nu pune accentul pe importanța menținerii practicii zeciuielii din Vechiul Testament. Modelul de dăruire de astăzi echivalează cu cel al ofertei liber consimțite din VT – un act voluntar al individului, mai degrabă decât un act impus prin lege. Deși jertfa de bunăvoie nu era o abordare de tip cămașă de forță a dăruirii, fără o sumă fixă sau un procent din venit, ea nu era lipsită de instrucțiuni scripturale (2 Corinteni 9:6). Ea mergea dincolo de litera legii și trecea la practica dăruirii în Duhul lui Hristos (2 Cor 3:6). Dăruirea ne permite o demonstrație concretă a credinței noastre în Dumnezeu sub har.

3. Dăruiți în mod intenționat

Un al treilea principiu al dăruirii se găsește în 2 Corinteni 9:7a, unde Pavel spune: „Fiecare dintre voi trebuie să dea după cum s-a hotărât…”… Cine are o hotărâre hotărâtă s-a împăcat cu o inimă menită să dăruiască. Acest lucru presupune o planificare în avans, gândindu-ne în mod deliberat la modul în care dăruim în avans, chiar înainte ca actul să fie efectuat. Cu toate acestea, nu ar trebui să uităm că există un act de dăruire de bunăvoie care a fost experimentat în VT – dăruirea care curge liber și spontan dintr-o inimă recunoscătoare. Oamenii dădeau din timpul, talentele și finanțele lor, nu dintr-un simț al datoriei sau în așteptarea unei binecuvântări promise, ci dintr-o viață recunoscătoare dăruită de un Dumnezeu generos (Ex 36; 2 Cronici 35; Ezr 1:4).

4. Dați cu bucurie

În a doua jumătate din 2 Corinteni 9:7b se află un al patrulea principiu: „…nu cu reticență sau sub constrângere, pentru că Dumnezeu iubește pe cel care dă cu bucurie”. A da cu bună știință îl păzește pe cel care dăruiește de a fi privat de bucuria de a dărui. O atitudine veselă în fața lui Dumnezeu este scopul celui care dăruiește. Orice altceva, cu părere de rău, forțat sau de ultim moment, atenuează starea de veselie. Un interval de timp planificat, care este rezonabil și intenționat, ne determină să cultivăm un spirit de veselie în dăruirea noastră.

5. Dăruiți cu sacrificiu

Cel de-al cincilea principiu se găsește în povestea jertfei văduvei care se ridica la tot ce avea. Isus a folosit exemplul ei spunând: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a pus mai mult decât toți cei care contribuie la vistierie. Căci toți au contribuit din belșugul lor, dar ea, din sărăcia ei, a pus tot ce avea, tot ce avea ca să trăiască” (Mc 12,41-44). Există o mare diferență între contribuția celor bogați și angajamentul acestei văduve sărace. Prima nu i-a costat nimic, în sensul că nu era de mare importanță să dea ceea ce nu le era necesar pentru a exista și a depinde de Dumnezeu. În timp ce cea de-a doua nu a reținut tot ceea ce avea pentru a supraviețui, știind că, în cele din urmă, Dumnezeu va avea grijă de toate nevoile ei. Prin credință, noi dăm cu sacrificiu din ceea ce avem pentru a depinde pe deplin de Dumnezeu pentru pâinea noastră cea de toate zilele (Mt 6,8.8.11.25-34; Fil 4,19). De ce ar trebui ca văduva să-și strângă în mod egoist ultimele două monede de aramă pentru a subzista, în loc să se încreadă în Dumnezeu cu mâinile goale că El o poate umple cu nevoile ei și să prospere depinzând zilnic de El? De asemenea, trebuie să fim conștienți de faptul că Isus S-a dat pe Sine însuși ca prim exemplu de dăruire: „Căci cunoașteți fapta generoasă a Domnului nostru Isus Hristos, care, deși era bogat, S-a făcut sărac de dragul vostru, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți” (2 Corinteni 8:9).

6. Dăruiește proporțional

Al șaselea și ultimul principiu amintește să dăruiești proporțional cu prosperitatea ta. Pavel a scris: „În prima zi a fiecărei săptămâni, fiecare dintre voi trebuie să pună deoparte și să economisească tot ce câștigă în plus” (2 Cor 16:2). În concordanță cu abordarea NT în ceea ce privește dăruirea, apostolul nu a enunțat o regulă strictă cu privire la sume sau procente specifice din ceea ce a câștigat cineva, ci le reamintește credincioșilor că dăruirea ar trebui să se facă proporțional cu venitul suplimentar cu care îl binecuvântează Dumnezeu (Deut 8:1; 1 Cr 29:1). Ar trebui nu numai să dăm în mod regulat, ci și proporțional cu Cel care ne-a răsplătit în primul rând (1 Tim 6:17). Prosperitatea financiară din viața noastră nu ar trebui să ne dea voie să o cheltuim așa cum vrem noi. Nu este biletul nostru pentru un stil de viață autoindulgent care îmbrățișează luxul și nici un stil de viață permisiv care să ne limiteze obiceiurile de a cheltui. Prosperitatea în viața cuiva înseamnă o oportunitate mai mare de a ne implica în atributul evlavios al dăruirii. Pe măsură ce Dumnezeu ne îmbogățește viața, trebuie să inventariem binecuvântarea Sa plină de har și să reevaluăm partea pe care ar trebui să i-o întoarcem pentru continuarea lucrării Sale în Împărăție.

În sens practic, zeciuiala din VT a fost absorbită în învățătura NT despre dăruire. Ea nu numai că a făcut o paralelă cu jertfa de bunăvoie liberă practicată în VT, dar ne îndeamnă să dăm în secret, cu generozitate, în mod intenționat, cu bucurie, cu sacrificiu și proporțional, în mod regulat, cu o inimă recunoscătoare față de un Dumnezeu darnic.

Note finale

Albert J. Johnson, A Christian’s Guide to Family Finances (Wheaton: Victor Books, 1983), 43. Potrivit lui Johnson, „Rolul jucat de zeciuială în susținerea națiunii și a celor nevoiași a fost preluat în mare parte de guvern”. Zecimea din VT, așa cum o cunoaștem noi, a fost înlocuită de forma de impozitare a guvernului. Astăzi, impozitele sunt colectate și repartizate pentru bunăstare, securitate socială, arte și științe și alte cheltuieli guvernamentale.

Ibidem, Cele câteva referiri la zeciuială se referă la abuzul de zeciuială (Mt 23:23; Lc 18:11-12). Evrei 7:5-9 este excepția în care zeciuiala a fost scoasă în evidență pentru a dovedi un aspect referitor la ordinul preoțesc al lui Melchisedec.

© 2009 Gicky Soriano

Augustine M Kabutha on May 02, 2019:

Când ai încredere în Dumnezeu fii transparent ,responsabil și credincios lui Dumnezeu totul îți va fi bine

Ernest Nuamah on October 30, 2018:

Sunt recunoscător pentru acest articol. A fost de ajutor pentru mine. Am fost rugat să predau pe tema dăruirii în biserica mea și acest artucul m-a ajutat să predau pe acest subiect. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

ashish on May 31, 2018:

foarte bine

Chin chin din Filipine on June 28, 2017:

Mare rezumat al modului în care noi, creștinii, ar trebui să dăm lui Dumnezeu. Am auzit spunându-se că modul în care dăm este mai important decât cât de mult dăm. Dumnezeu vede ce este în inimile noastre.

tom on January 16, 2012:

de ani de zile sunt vinovat că nu am dat pentru că 10% nu era o posibilitate din cauza datoriilor. Vinovăția m-a consumat! Vă mulțumesc că m-ați eliberat!

Gicky Soriano (autor) din California la 26 mai 2011:

Lita C. Malicdem

Dumnezeu să vă binecuvânteze viața pe măsură ce învățați să puneți în practică aceste principii.

Lita C. Malicdem din Filipine on May 26, 2011:

Cele 6 principii pot părea ușoare și ușor de pus în practică, dar nu sunt, de fapt, chiar nu sunt. Acesta este un hub bun pentru mine să învăț cum să dăruiesc. Îmi place parabola de la nr. 5. Mulțumesc.

Gicky Soriano (autor) din California la 29 decembrie 2010:

christ4ever, Mulțumesc pentru că ai dat o lectură hub-urilor mele și pentru că le-ai legat cu subiectul tău conex. Îl voi citi cu siguranță. Dumnezeu să te binecuvânteze.

Rev. Teddy C. Ryan III de la o viață în păcat salvat prin harul Domnului – suntem binecuvântați cu slujirea din Florida & Georgia la 29 decembrie 2010:

Am dat peste hub-urile tale și le voi citi mai mult acum că știu că ești aici. Am legat articolul tău de o serie pe care, la fel, tocmai am scris-o pe această temă: https://hubpages.com/religion-philosophy/Well-Done…

Continuați lucrarea excelentă în slujba Lui!… Rev.Ted

Gicky Soriano (autor) din California la 10 august 2010:

smacky, Simțiți-vă liber să distribuiți acest hub. Mulțumesc pentru vizită și fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze.

smacky on August 10, 2010:

o treabă bună.kkep it up….pot să împărtășesc acest lucru în biserica noastră?

Gicky Soriano (autor) din California on July 08, 2010:

Dexter, Apreciez vizita și cuvintele tale încurajatoare. Mulțumesc și Dumnezeu să te binecuvânteze.

Dexter | techathand.net on July 08, 2010:

Great article… Îmi place când spui să dăruiești în secret 🙂 continuă să faci o treabă bună. și continuă lupta cea bună a credinței

Gicky Soriano (autor) din California la 20 februarie 2010:

scheng1,

Tehnic, există adevăr în ceea ce spui. Cu toate acestea, există acele cazuri în care eu însumi am donat către o persoană, o biserică sau o cauză nevoiașă sub formă de numerar și nu de cecuri. Banii lichizi într-un plic nemarcat sunt de negăsit. Identitatea celui care dăruiește rămâne incognito. Doar prin acest act se poate dărui în secret.

Mulțumesc pentru interacțiunea cu materialul din acest hub. Toate binecuvântările.

scheng1 on February 20, 2010:

Dăruirea în secret este partea pe care cei mai mulți dintre noi nu o respectăm, mai ales atunci când există un stimulent fiscal pentru a ne declara donația în scopuri caritabile.

Gicky Soriano (autor) din California on February 16, 2010:

maheshpatwal, Mulțumim pentru vizită și comentariu. Binecuvântări pentru tine.

maheshpatwal din MUMBAI la 16 februarie 2010:

Un hub foarte frumos scris cu un frumos mesaj de umanitate……. sper ca toți oamenii să gândească la fel cum este scris în Biblie

Gicky Soriano (autor) din California la 01 februarie 2010:

Deborrah, Fie ca Dumnezeu să-ți îmbogățească viața și slujirea pe măsură ce continui să dăruiești în secret, cu generozitate, în mod intenționat, cu bucurie, cu sacrificiu și în mod proporțional. Toate binecuvântările pentru tine.

DeBorrah K Ogans on January 31, 2010:

Gicky Soriano, al lui a fost foarte frumos! Ați explicat minunat și i-ați inspirat și pe alții să dăruiască „Calea lui Dumnezeu”! A dărui din inimă folosind principiile de mai sus este benefic atât pentru cel care dăruiește cât și pentru cel care primește! „Dumnezeu iubește pe cel care dăruiește cu bucurie…” Vă mulțumim că ați împărtășit acest „Mesaj” inspirat și pătrunzător! În dragostea Lui & Binecuvântări!

Gicky Soriano (autor) din California la 13 ianuarie 2010:

restoremyheart, apreciez vizita și comentariul. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

restoremyheart on January 12, 2010:

Niciodată nu am citit atâtea detalii, despre darul de a dărui! A fost foarte frumos. Mulțumesc:)

Gicky Soriano (autor) din California on October 12, 2009:

JesusEater, nu ezita să recomanzi acest articol discipolilor tăi. Mă bucur că această „Serie de hub-uri de înțelegere” aduce claritate celor interesați de principiile de bază ale credinței. Vă mulțumesc pentru sprijinul dvs. generos și pentru comentariul încurajator. Mă bucur foarte mult că pot sluji biserica dumneavoastră prin aceste hub-uri. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze și să aprofundeze umblarea ucenicilor bisericii dvs. în timp ce ei caută să avanseze împărăția.

JesusEater din Quezon City, Filipine, 12 octombrie 2009:

Este un material cu adevărat grozav și clarifică multe probleme (nu știu de ce unii au probleme în această privință) cu privire la dăruire. Pot să recomand acest articol discipolilor noștri pentru a fi citit? Să furnizez un link către acesta de pe site-ul nostru? Mulțumesc pentru acest hub, Gicky! Acesta este un alt avans al Împărăției de înființat aici. Slava lui Dumnezeu!

thefount din North Central Louisiana on August 31, 2009:

Este un format bun pentru predare. Mulțumesc foarte mult.

Isabel_Belicia din 29 august 2009:

Gicky,

Great hub on giving – It is truly and act of Worship

AKA Coffee Snob

James A Watkins din Chicago la 29 august 2009:

Amen! Frate, acesta este un articol grozav despre dăruire. Să ne rugăm ca acest articol să fie citit pe scară largă și să facă o diferență în lume. Vă mulțumim. Bună treabă.

.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.