Autor: Asociat Debasmita Patra

Acest articol tratează ce este notificarea legală și cum trebuie depusă și alte aspecte.

Deci, ce este notificarea legală ?Înainte de a târî o chestiune în instanță, se trimite un avertisment acuzatului într-un proces. Această scrisoare de avertizare este o notificare legală. O notificare legală este un document scris trimis de o parte vătămată către o persoană, o companie sau orice altă entitate pentru a informa acuzatul cu privire la nemulțumirea cu care se confruntă prima și la planul său de a acționa în justiție împotriva celei din urmă în acest sens.

.Ca un avertisment înainte de acțiunea de notificare legală în instanță, o notificare legală stabilește condițiile care trebuie urmate de destinatarul unei astfel de notificări, a căror nerespectare poate duce la luarea de măsuri legale împotriva sa prin trimiterea unei notificări legale în instanță. Primul pas la primirea notificării juridice este consultarea unui avocat care se ocupă de notificarea juridică și își asumă sarcina de a aborda cazul și, de asemenea, clientul implicat. Un răspuns la o notificare legală urmează să fie redactat de un astfel de avocat, deoarece chestiunea în cauză nu mai rămâne civilă.

Care persoană care tinde să provoace sau a provocat o încălcare a unui drept, de natură juridică, al altei persoane, aceasta din urmă poate trimite o notificare legală online sau fizic către persoana (sau compania) implicată. În această lume tehnologică, notificarea legală poate fi trimisă și online.

Un consultant juridic sau un avocat specializat în drept civil poate fi angajat sau solicitat de către persoana vătămată pentru a o ajuta în redactarea unei notificări legale. Secțiunea 80 din Codul de procedură civilă din 1908 prevede următoarele ingrediente într-o notificare legală

  • Numele și adresa expeditorului
  • Cauza de sortare a acțiunii în justiție
  • Compensația solicitată de expeditor
  • Un rezumat al temeiului juridic pentru depunerea cauzei.

Notificarea trebuie să fie în scris, pe antetul unui avocat, redactată într-un limbaj lipsit de ambiguitate, în orice limbă regională sau în limba engleză, așa cum partea destinatară se simte confortabil și poate înțelege suficient pentru a răspunde. Notificarea legală trebuie să poarte semnăturile atât ale expeditorului unei astfel de notificări, cât și ale avocatului implicat, iar persoana sau avocatul poate trimite notificarea legală online sau fizic.

Ca exemplu, în conformitate cu secțiunea 138 din Legea privind instrumentele negociabile din 1881, atunci când un cec este refuzat, trimiterea unei notificări legale către emitent devine obligatorie în termen de 30 de zile de la data refuzului cecului. În cazul în care nu există o rambursare a banilor după 15 zile de la trimiterea notificării legale, partea vătămată poate iniția o acțiune în justiție în următoarele 30 de zile.

Formatul este cel de mai jos:

Înregistrat A.D.

ABC

Advocat……………………………..

Data …………………………..

Shri ………………………….

Stimate domnule,

Potrivit instrucțiunilor primite de la clientul meu Shri ……………….. Eu, prin prezenta, vă notific să părăsiți, să eliberați și să predați în mod pașnic posesia vacantă a casei purtând nr. ………………………………… și ocupată de dvs. în calitate de chiriaș lunar al acestuia cu chiria lunară de …………….. Rs…………….. p.m. la expirarea unei luni următoare lunii curente în care primiți notificarea, deoarece nu ați reușit să plătiți chiria către clientul meu de la …………….. Vă rugăm să rețineți că relația dintre dvs. și clientul meu în calitate de locatar și locator se va încheia cu efect de la data menționată.

Vă rugăm să rețineți că, dacă nu vă conformați acestei notificări, clientul meu vă va da în judecată pentru recuperarea posesiei și a profiturilor, daune și costuri.

Cu stimă,

ABC

Advocat

Procedura unei notificări legale:

1.Persoana vătămată sau grupul de persoane sau compania poate redacta notificarea, fie pe cont propriu, fie apelând la ajutorul sau acceptând serviciile unui avocat profesionist. Avocatul va redacta notificarea legală pe antetul său, care trebuie să fie specific și corect, cu adresa și datele sale de contact. Datele emiterii notificării legale, numele și alte date de identificare importante ale persoanei pentru care este emisă notificarea legală ar trebui să fie menționate, atunci doar o notificare poate fi începută.

2.Motivul pentru care partea care emite notificarea legală și intenționează să întreprindă o acțiune în justiție ar trebui să fie menționat cu precizie.

3. Comunicările anterioare legate de cauza notificării în cauză ar trebui să fie menționate în detaliu, evitându-se mascarea oricărui fel de informații vitale.
4.Destinatarului notificării legale ar trebui să i se ofere o perioadă de timp rezonabilă, de aproximativ 30 sau 60 de zile, pentru a iniția o negociere în vederea soluționării problemei sau pentru a efectua acțiunile dorite. În cazul în care există o cerere care trebuie îndeplinită de către un astfel de destinatar, trebuie să i se acorde un termen rezonabil pentru a face ceea ce este necesar.

5.Apoi, notificarea legală poate fi trimisă printr-o scrisoare recomandată A. D sau prin curierat sau prin notificare legală online, după caz. Utilizarea unui A. D înregistrat pentru trimiterea notificării legale nu este obligatorie, dar este benefică pentru emitent, deoarece destinatarul confirmă primirea notificării pe cardul A. D. Înștiințarea, atunci când este returnată expeditorului sau emitentului, reprezintă o dovadă a acceptării de către partea în cauză.

Câteva lucruri trebuie avute în vedere în ceea ce privește o notificare legală, cum ar fi:
1. Fiecare paragraf din notificare trebuie să fie prefațat cu „Clientul meu declară”. Acest lucru are rolul de a asigura partea adversă de toleranța directă a clientului și de faptul că aceasta nu a fost fabricată de avocat.
2. Ultimul paragraf al notificării conține instrucțiunile sau condițiile pe care partea adversă trebuie să le respecte sau să tindă să le respecte în perioada de timp specificată. Neacționând în termenul indicat, partea va fi constrânsă să se folosească de căile de atac civile. Numărul de zile ar trebui să fie, de preferință, de 30 de zile. În cazul unei invitații la tranzacție, aceasta trebuie să fie menționată chiar în ultimul paragraf.
3. În prezent, notificarea legală este o invocare și lucrurile trebuie să fie clar precizate în ceea ce privește direcțiile clientului pe care avocatul le deservește. Notificarea legală, semnată în mod corespunzător atât de către avocat, cât și de către client, va acționa ca un estoppel în cazul în care clientul pretinde mai târziu neimplicarea în emiterea notificării legale.

Chiar dacă nu este obligatoriu să se trimită notificarea legală înainte de intentarea unui proces în fiecare caz, totuși notificarea legală este considerată un document foarte important în cursul oricărui tip de procedură judiciară. În cele mai multe dintre cazurile din lumea reală, problemele se rezolvă fără ca măcar să se ajungă la instanța de judecată pentru notificarea juridică prin simpla notificare.

.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.