(Sau „GOTO”, „go to”, „GO TO”, „JUMP”, „JMP”) O construcție și un cuvânt cheie care se găsește în mai multe limbaje de programare de nivel superior (de exemplu Fortran, COBOL, BASIC, C) pentru a provoca un salt necondiționat sau un transfer de control de la un punct al unui program la altul. Destinația săriturii este de obicei indicată de o etichetă care urmează cuvântului cheie GOTO.
În unele limbaje, o etichetă este un număr de linie, caz în care fiecare instrucțiune poate fi etichetată, în altele o etichetă este un identificator alfanumeric opțional.
Utilizarea instrucțiunii GOTO în limbajele de programare de nivel înalt a căzut în dizgrație odată cu dezvoltarea și acceptarea generală a programării structurate și, în special, în urma celebrului articol „GOTO statement considered harmful”. Având în vedere că un GOTO este de fapt o atribuire a contorului de program, este tentant să generalizăm „atribuire considerată dăunătoare” și, într-adevăr, aceasta este baza programării funcționale.
Aproape(?) toate seturile de instrucțiuni în limbajul mașinilor includ o instrucțiune GOTO, deși în acest context se numește de obicei ramificație sau salt sau o altă metodă mnemotehnică bazată pe acestea.
A se vedea și COME FROM.

.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.