Textul integral al hotărârii / ordonanței Înaltei Curți este următorul: –

Înțeleg că dl Balbir Singh, avocat senior care a apărut pentru petiționar și dna S. Linhares, avocat junior care a apărut pentru pârâți

2. Avocatul avocat care apare pentru intimați renunță la notificare. Se audiază de îndată, cu consimțământul avocatului învățat.

3. Petiționarul, printre altele, solicită anularea și anularea notificărilor din data de 16-1-2017 și 17-1-2017 emise către State Bank of India, ICICI Bank Ltd., și HDFC Bank, în temeiul secțiunii 226(3) din Legea privind impozitul pe venit din 1961 și toate procedurile inițiate în conformitate cu acestea.

4. Pe scurt, petiționarul susține că obiectul petiției de mai sus se referă la anii de evaluare 2011-12 și 2012-13 care, potrivit petiționarului, au fost finalizate în temeiul secțiunii 143(3) din lege, ridicând o cerere de impozit de 12,85 crore de rupii și, respectiv, 21,61 crore de rupii;;. Ordinele de evaluare au fost adoptate la 14-3-2014 și, respectiv, la 30-3-2015. Se susține, de asemenea, că petiționarul a depus o cerere detaliată în fața pârâtului nr. 1 pentru suspendarea cererii pentru acești ani de evaluare, printre altele, subliniind că majoritatea aspectelor care au dat naștere cererii în litigiu sunt soluționate în favoarea petiționarului prin diverse decizii ale autorităților de apel. Ulterior, în jurul datei de 24-4-2014 și 24-4-2015, pentru cei doi ani de evaluare 2011-2012 și, respectiv, 2012-2013, petiționarul a formulat recursuri în fața Comisarului (Apeluri), care sunt în curs de soluționare. Ulterior, potrivit petiționarului, la 3-1-2017, pârâtul nr. 1 a emis o scrisoare către petiționar, în care a declarat că o cerere de 40,25 crore de rupii este neachitată pentru diverși ani de evaluare, care includea cererea menționată mai sus. Un răspuns detaliat a fost depus de către petiționar, printre altele, declarând că recuperarea a 10. Rs.74 crores a fost deja efectuată, ceea ce, potrivit petiționarului, depășește cu mult procentul de 15 % stabilit de CBDT prin Memorandumul său din data de 29-2-2016 ((2016) 132 DTR (St) 341 : (2016) 284 CTR (St) 6) și decizia acestei Curți în cazul Andrew Telecornrnunications India (P) Ltd. v. Principal Commissioner & Ors. pronunțată în Writ Petn. No. 1021 of 2016 ((2017) 295 CTR (Bom) 557 : (2017) 152 DTR (Bom) 80-E.J. Cu toate acestea, petiționarul susține că acesta a depus o petiție în fața pârâtului nr. 2, subliniind că majoritatea aspectelor care au dat naștere cererii litigioase sunt soluționate în favoarea petiționarului, pentru care nu se poate face nicio recuperare și, fără a aduce atingere, mai mult de 15 % din cererea litigioasă, în conformitate cu Memorandumul biroului CBDT din data de 29-2-2016, a fost deja recuperată pentru anii de evaluare 2011-2012 și 2012-2013. Respectiva petiție a fost respinsă de către pârâtul nr. 2, îndrumându-l pe petiționar să se adreseze pârâtului nr. 3, deși s-a admis că nu pot fi recuperate mai mult de 15 % din cererea totală în conformitate cu Office Memorandum din data de 29-2-2016 emis de CBDT. O petiție detaliată a fost, ulterior, depusă în fața pârâtului nr. 3 la 18-1-2017, dezvăluind faptele menționate mai sus. Dar, cu toate acestea, în timpul interregnului, undeva la 16-1-2017 și 17-1-2017, pârâtul nr. 1 a emis notificările contestate în temeiul secțiunii 226(3) din lege către bănci, punând sechestru pe conturile bancare ale petiționarilor, și anume contul nr. 31753129234 la SBI, 136405000027 la ICICI Bank Ltd. și 12130310000107 la HDFC Bank. Fiind vătămat de aceste notificări, petiționarul s-a adresat acestei instanțe cu petiția de mai sus.

5. Dl Balbir Singh, avocat senior învățat care a apărut pentru petiționar, a subliniat faptul că respondenții nu sunt deloc îndreptățiți să emită instrucțiunile contestate, prin care să sechestreze conturile petiționarului, deoarece, potrivit acestuia, mai mult de 15% din cererea contestată a fost deja garantată în favoarea respondenților. În plus, avocatul senior arată că, deși apelul este în curs de soluționare în fața Comisarului (Apeluri), pârâtul nr. 1 a procedat în mod eronat la sechestrarea conturilor bancare menționate ale petiționarului. Avocatul senior a subliniat, de asemenea, că această plângere a petiționarului nu mai este res Integra, având în vedere hotărârea acestei Curți în cazul Andrew Communications India (P) Ltd. (P). (supra).

6. Pe de altă parte, doamna Linhares, avocatul învățat care a apărut pentru respondenți, nu a contestat faptul că, de fapt, o sumă de 10,74 crore de rupii trebuie plătită petiționarului în contul sumei de rambursare, care se ridică la mai mult de 15% din cererea contestată în temeiul ordinului de sechestru contestat. De asemenea, avocatul nu contestă faptul că faptele din cazul de față sunt identice cu cele din cazul Andrew Communications India (P) Ltd. (P). (supra).

7. Am ascultat argumentele avocatului erudit și am parcurs, de asemenea, dosarele. Pentru motivele menționate în hotărârea menționată a acestei instanțe în cazul Andrew Communications India (P) Ltd. (supra), am ascultat și am analizat și am analizat și am citit și am analizat și am citit și am analizat și am analizat și am analizat și am analizat și am analizat. (supra) și întrucât nu se contestă faptul că faptele din această hotărâre sunt identice cu faptele din prezenta cauză, nu avem niciun motiv să adoptăm un punct de vedere contrar în cazul prezentei petiții. Este adevărat că 15 % din suma în litigiu a fost deja recuperată de către pârâtul-revenit și această sumă este acoperită de Memorandumul de birou dt. 29-2-2016 emis de CBDT. În aceste circumstanțe, considerăm că respondenții nu au fost îndreptățiți să emită avizele de sechestru contestate în temeiul secțiunii 226(3) din lege. Cererea petiționarului, în acest stadiu, care solicită rambursarea sumelor sechestrate în conformitate cu astfel de instrucțiuni, nu este deloc justificată și nu poate fi acordată în cadrul prezentei petiții.

8. Avocatul senior învățat care apare pentru petiționar a depus la dosar un Memo care arată suma reală în litigiu pentru anii de evaluare în cauză, precum și sumele recuperate pe baza ordinelor de rambursare, cifre care nu sunt contestate de către avocatul învățat care apare pentru respondenți. Memo-ul menționat este marcat cu X” pentru identificare.

9. Având în vedere cele de mai sus, notificările contestate, datate 16-1-2017 și 17-1-2017, emise către State Bank of India, ICICI Bank Ltd. și HDFC Bank în temeiul secțiunii 226(3) din Lege în ceea ce privește anii de evaluare 2011-12 și 2012-13, sunt anulate și anulate. Regula se absolutizează în termenii de mai sus.

.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.