Syfte: 2015 års status för profilen för ögonvårdstjänster i länderna i Sydostasien jämfördes med uppgifter från 2010 för att fastställa beredskapen för att uppnå Världshälsoorganisationens globala handlingsplan för 2019.

Metoder: Information samlades in från Internationella byrån för förebyggande av blindhetens landstolar och från nyligen publicerade artiklar som refererats i PubMed. Uppgifterna omfattade följande: prevalens av blindhet och synnedsättning, nationell politik för ögonsjukvård, utgifter för ögonsjukvård, närvaro av internationella icke-statliga organisationer, täthet av ögonsjukvårdspersonal samt kataraktoperationsfrekvens och -täckning. De två sistnämnda nyckelparametrarna jämfördes med uppgifter från år 2010.

Resultat: Tio av elva landsordföranden delade med sig av informationen, och 28 publikationer med PubMed-referenser bedömdes. Förekomsten av blindhet var lägst i Bhutan och högst i Östtimor. Antalet kataraktoperationer var högt i Indien och Sri Lanka. Täckningen av kataraktoperationer var hög i Thailand och Sri Lanka. Trots att antalet ögonläkare ökade i alla länder (utom Timor-Leste) var förhållandet till befolkningen lämpligt (1:100 000) endast i fyra av tio länder (Bhutan, Indien, Maldiverna och Thailand), men detta gynnade inte särskilt mycket på grund av den ojämna fördelningen mellan stad och landsbygd.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.