Kristna bör känna stor glädje över att kunna reflektera och ta del av Guds egenskaper genom att ge.

De grundläggande bibliska prioriteringarna är enkla och raka

Vår Gud är en givande Gud. Att ge är en av hans egenskaper. Kristna bör känna stor glädje över att kunna återspegla och ta del av Guds attribut genom att ge. Bör kristna exakta en tiondel av alla sina inkomster till den lokala kyrkan? Hur ska de troende mäta sitt givande? Både Gamla och Nya testamentet hjälper oss att reda ut och lösa den förvirring som många känner när det gäller givande. De grundläggande bibliska prioriteringarna är enkla och raka. Att ge kommer först. Följande sex principer för givande lär oss hur vi ska ge:

1. Ge i hemlighet

Givande är en intim handling mellan givaren och Gud. Det är en praktik som är privat bevakad och utförs i hemlighet. Jesus säger: ”Akta er för att öva er fromhet inför andra för att bli sedda av dem, för då får ni ingen belöning av er Fader i himlen” (Mt 6:1). Vi förlorar vår belöning hos vår Fader i himlen om vi öppet praktiserar och stolt tillkännager vår givmildhet inför män och kvinnor. Den som ger är ansvarig inför Gud och ingen annan – det är praktiskt taget ingen annans sak. Givaren bör söka Guds lyhördhet i lydnad för den handling han ger snarare än människors beundran i hyckleriet att upphöja sig själv (Mt 6:2-4; Lk 18:9-14)).

2. Ge generöst

Hur mycket bör vi ge? Vi finner två typer av givande i GT. Den första typen är tionde som betyder en tiondel. Den andra typen är det frivilliga offret, en gåva som är utöver tiondet (2 Mos 36:3). Faktum är att vi i GT finner flera olika typer av tionde – en för utlänningen, den föräldralösa och änkan (5 Mos 14:29). Andra var för Israels sociala och kulturella behov samt för att stödja regeringen (1 Sam 8:11-18). Tionde av alla grödor och boskap krävdes för att försörja leviterna och prästerna (3 Mos 27:30-33). Nya testamentet betonar inte vikten av att upprätthålla Gamla testamentets tiondepraxis. Dagens modell för givande är likvärdig med GT:s frivilliga offer – en frivillig handling av individen snarare än en lagstadgad handling. Även om det frivilliga offret inte var ett strikt sätt att ge, ingen fast summa eller procentuell andel av inkomsten, var det inte utan skriftliga anvisningar (2 Kor 9:6). Det gick bortom lagens bokstav till en praxis att ge i Kristi ande (2 Kor 3:6). Att ge ger oss en konkret demonstration av vår tro på Gud under nåd.

3. Ge målmedvetet

En tredje princip för givande återfinns i 2 Korinthierbrevet 9:7a, där Paulus säger: ”Var och en av er måste ge det som ni har bestämt er för…”. Den som har en bestämd vilja har kommit till rätta med ett hjärta som är avsett för att ge. Detta innebär att planera i förväg genom att medvetet tänka igenom vårt givande i förväg även innan handlingen utförs. Men vi får inte glömma att det finns en handling av frivilligt givande som upplevdes i GT – ett givande som flödar fritt och spontant från ett tacksamt hjärta. Människor gav av sin tid, sina talanger och sin ekonomi, inte av pliktkänsla eller i väntan på en utlovad välsignelse, utan av ett tacksamt liv som gavs av en generös Gud (2 Mos 36; 2 Kr 35; Esr 1:4).

4. Ge glatt

I den andra halvan av 2 Korintierbrevet 9:7b ligger en fjärde princip: ”… inte motvilligt eller under tvång, för Gud älskar en glad givare”. Att ge medvetet skyddar givaren från att bli berövad glädjen i att ge. En glad inställning inför Gud är givarens mål. Allt annat, motvilligt, påtvingat eller i sista minuten, dämpar glädjen. En planerad tidsram som är rimlig och ändamålsenlig får oss att odla en anda av glädje i vårt givande.

5. Ge uppoffrande

Den femte principen finns i berättelsen om änkans offer som uppgick till allt hon hade. Jesus använde hennes exempel och sade: ”Sannerligen säger jag er: Denna fattiga änka har lagt in mer än alla de som bidrar till kassan. De har alla bidragit av sitt överflöd, men hon har av sin fattigdom lagt in allt hon hade, allt hon hade att leva på” (Mk 12:41-44). Det finns en stor skillnad mellan de rikas bidrag och den fattiga änkans engagemang. Det förstnämnda kostade dem ingenting i och med att det inte hade någon större betydelse att ge det som de inte behövde för att kunna existera och vara beroende av Gud. Medan den senare inte höll tillbaka allt hon hade att överleva på i vetskap om att Gud i slutändan kommer att ta hand om alla hennes behov. Genom tro ger vi uppoffrande av det vi har för att helt och hållet vara beroende av Gud för vårt dagliga bröd (Mt 6:8,11, 25-34; Fil 4:19). Varför skulle änkan själviskt gripa tag i sina sista två kopparmynt för att kunna försörja sig i stället för att med tomma händer lita på att Gud kan fylla dem med hennes behov och frodas genom att dagligen vara beroende av honom? Vi måste också komma ihåg att Jesus gav sig själv som det främsta exemplet på givande: ”Ni känner ju till vår Herre Jesu Kristi generösa handling, att han visserligen var rik, men för er skull blev han fattig, så att ni skulle bli rika genom hans fattigdom” (2 Kor 8:9).

6. Ge i proportion

Den sjätte och sista principen påminner om att man ska ge i proportion till sitt välstånd. Paulus skrev: ”Den första dagen i varje vecka ska var och en av er lägga undan och spara det som ni tjänar extra” (2 Kor 16:2). I enlighet med det NT:s sätt att se på givandet lade aposteln inte fram någon hård och fast regel om specifika belopp eller procentsatser från det man tjänade, utan påminner de troende om att givandet bör ske i proportion till den extra inkomst som Gud välsignar en med (5 Mos 8:1; 1 Kr 29:1). Vi bör inte bara ge regelbundet, utan också proportionellt till den som gav oss välstånd i första hand (1 Tim 6:17). Ekonomiskt välstånd i våra liv ska inte ge oss licens att spendera det som vi vill. Det är inte vår biljett till en självupptagen livsstil som omfamnar lyx och inte heller till en slapp livsstil som begränsar våra konsumtionsvanor. Välstånd i ens liv innebär större möjligheter att engagera sig i den gudfruktiga egenskapen att ge. När Gud berikar våra liv måste vi göra en inventering av hans nådiga välsignelse och omvärdera den del vi bör återlämna till honom för att främja hans arbete i riket.

I praktisk mening har GT:s tionde absorberats i NT:s undervisning om givande. Den har inte bara varit parallell med det frivilliga offer som praktiserades i GT, utan förmanar oss också att ge i hemlighet, generöst, målmedvetet, glatt, uppoffrande och proportionellt på regelbunden basis med ett tacksamt hjärta mot en givande Gud.

Endnoter

Albert J. Johnson, A Christian’s Guide to Family Finances (Wheaton: Victor Books, 1983), 43. Enligt Johnson har ”den roll som tionden spelade för att stödja nationen och de behövande till stor del tagits över av regeringen”. GT:s tionde, som vi känner det, har ersatts av regeringens form av beskattning. Skatterna i dag samlas in och fördelas till välfärd, socialförsäkringar, konst och vetenskap och andra statliga utgifter.

Ibid., De få hänvisningarna till tionde tar upp missbruket av tiondet (Mt 23:23; Lk 18:11-12). Hebreerbrevet 7:5-9 är undantaget där tiondet togs fram för att bevisa en sak om Melkisedeks prästordning.

© 2009 Gicky Soriano

Augustine M Kabutha on May 02, 2019:

När du litar på Gud, var öppen, ansvarig och trogen mot Gud kommer allt att gå bra för dig

Ernest Nuamah on October 30, 2018:

Jag är tacksam för denna artikel. Den har varit till hjälp för mig. Jag blev ombedd att undervisa om ämnet givande i min kyrka och denna artukel har hjälpt mig att leverera om ämnet. Gud välsigne dig.

ashish den 31 maj 2018:

så bra

Chin chin från Filippinerna den 28 juni 2017:

Vackert sammanfattning av hur vi, kristna, bör ge till Gud. Jag har hört det sägas att hur vi ger är viktigare än hur mycket vi ger. Gud ser vad som finns i våra hjärtan.

tom den 16 januari 2012:

I åratal har jag gjort mig skyldig till att inte ge för att 10 procent inte var en möjlighet på grund av skulder. Skuldkänslan uppslukade mig! Tack för att du befriade mig!

Gicky Soriano (författare) från Kalifornien den 26 maj 2011:

Lita C. Malicdem

Må Gud välsigna ditt liv när du lär dig att omsätta dessa principer i praktiken.

Lita C. Malicdem från Filippinerna den 26 maj 2011:

De 6 principerna kan låta lätta och lätta att göra, men det är de inte, egentligen. Detta är ett bra nav för mig att lära mig hur man ger. Jag älskar liknelsen i nummer 5. Tack.

Gicky Soriano (författare) från California den 29 december 2010:

christ4ever, Tack för att du läste min hubb och länkade den med ditt relaterade ämne. Jag ska definitivt ge den en läsning. Gud välsigne dig.

Rev Teddy C. Ryan III från ett liv i synd räddad av Herrens nåd – vi är välsignade med tjänsten i Florida & Georgia den 29 december 2010:

Jag snubblade precis över dina Hubs och kommer att läsa dem mer nu när jag vet att du är här. Jag har länkat din artikel till en serie som jag också precis skrivit om ämnet: https://hubpages.com/religion-philosophy/Well-Done…

Håller du ditt utmärkta arbete i hans tjänst? Rev.Ted

Gicky Soriano (författare) från Kalifornien den 10 augusti 2010:

smacky, Känn dig fri att dela denna hub. Tack för besöket och må Gud välsigna dig.

smacky den 10 augusti 2010:

good job.kkep it up….can I share this in our church?

Gicky Soriano (författare) från Kalifornien den 08 juli 2010:

Dexter, I appreciate the visit and your encouraging words. Tack och Gud välsignar dig.

Dexter | techathand.net den 08 juli 2010:

God artikel.. Jag älskar när du säger ge hemligt 🙂 Fortsätt det goda arbetet. och hålla den goda kampen för tron

Gicky Soriano (författare) från Kalifornien den 20 februari 2010:

scheng1,

Tekniskt sett finns det en sanning i det du säger. Ändå finns det fall där jag själv har gett till en behövande person, kyrka eller sak i form av kontanter i stället för checkar. Kontanter i ett omärkt kuvert kan inte spåras. Givarens identitet förblir okänd. Det är bara genom denna handling som givandet kan ske i hemlighet.

Tack för att du interagerar med materialet i denna hubb. Alla välsignelser.

scheng1 den 20 februari 2010:

Giv i hemlighet är den del som de flesta av oss inte följer, särskilt när det finns skattemässiga incitament att deklarera vår donation till välgörenhet.

Gicky Soriano (författare) från Kalifornien den 16 februari 2010:

maheshpatwal, Tack för ditt besök och kommentar. Välsignelser till dig.

maheshpatwal från MUMBAI den 16 februari 2010:

En mycket vackert skriven hubb med ett fint budskap om mänsklighet……. hoppas att alla människor tänker på samma sätt som skrivet i bibeln

Gicky Soriano (författare) från Kalifornien den 01 februari 2010:

Deborrah, Må Gud berika ditt liv och din tjänst när du fortsätter att ge hemligt, generöst, målmedvetet, glatt, uppoffrande och proportionerligt. Alla välsignelser till dig.

DeBorrah K Ogans den 31 januari 2010:

Gicky Soriano, hans var verkligen trevlig! Du har på ett underbart sätt förklarat och inspirerat andra att ge ”Guds sätt”! Att ge från hjärtat med hjälp av ovanstående principer är välgörande för både givaren och mottagaren! ”Gud älskar en glad givare…” Tack för att du delade med dig av detta inspirerande och insiktsfulla ”budskap”! I Hans Kärlek & Välsignelser!

Gicky Soriano (författare) från Kalifornien den 13 januari 2010:

restoremyheart, Jag uppskattar besöket och kommentaren. Gud välsigne dig.

restoremyheart den 12 januari 2010:

Jag har aldrig läst så detaljerat om gåvan att ge! Det var ganska trevligt. Tack:)

Gicky Soriano (författare) från Kalifornien den 12 oktober 2009:

JesusEater, rekommendera gärna den här artikeln till dina lärjungar. Jag är glad över att denna ”Förståelseserie” med nav ger klarhet åt dem som är intresserade av trons grundsatser. Tack för ditt generösa stöd och din uppmuntrande kommentar. Det gläder mig så mycket att jag kan tjäna er kyrka genom dessa hubbar. Må Gud välsigna och fördjupa vandringen för din kyrkas lärjungar när de strävar efter att främja riket.

JesusEater från Quezon City, Filippinerna den 12 oktober 2009:

Det här är ett riktigt bra material som reder ut många frågor (jag vet inte varför en del har problem med detta) om givande. Kan jag rekommendera den här artikeln till våra lärjungar för läsning? Ge en länk till denna från vår webbplats? Tack för detta nav, Gicky! Detta är ytterligare ett framsteg för riket att sätta upp här. Guds ära!

Thefount från North Central Louisiana den 31 augusti 2009:

Detta är ett bra format för undervisning. Tack så mycket.

Isabel_Belicia den 29 augusti 2009:

Gicky,

Great hubb on giving – It is truly and act of Worship

AKA Coffee Snob

James A Watkins från Chicago den 29 augusti 2009:

Amen! Broder, det här är en bra artikel om att ge. Låt oss be att denna artikel får stor spridning och gör skillnad i världen. Tack. Bra jobbat.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.