Bärbara datorer är vanliga i föreläsningssalar världen över. Studenter lyssnar på en föreläsning vid Johann Wolfang Goethe-universitetet den 13 oktober 2014 i Frankfurt am Main i Tyskland. Thomas Lohnes/Getty Images hide caption

toggle caption

Thomas Lohnes/Getty Images

Laptops är vanliga i föreläsningssalar världen över. Studenter lyssnar på en föreläsning vid Johann Wolfang Goethe-universitetet den 13 oktober 2014 i Frankfurt am Main i Tyskland.

Thomas Lohnes/Getty Images

I takt med att de bärbara datorerna blir allt mindre och allt vanligare, och i och med tillkomsten av surfplattor, verkar idén om att föra anteckningar för hand bara gammaldags för många studenter idag. Det går snabbare att skriva anteckningar – vilket är praktiskt när det finns mycket information att anteckna. Men det visar sig att det fortfarande finns fördelar med att göra saker och ting på det gamla vanliga sättet.

För det första visar forskning att bärbara datorer och surfplattor har en tendens att vara distraherande – det är så lätt att klicka sig över till Facebook under en tråkig föreläsning. Och en studie har visat att det faktum att man måste vara långsammare när man antecknar för hand är det som gör det mer användbart i längden.

I studien som publicerades i Psychological Science har Pam A. Mueller från Princeton University och Daniel M. Oppenheimer från University of California, Los Angeles försökte testa hur anteckningar för hand eller med dator påverkar inlärningen.

”När människor skriver sina anteckningar har de den här tendensen att försöka anteckna ordagrant och skriva ner så mycket som möjligt av föreläsningen”, säger Mueller till NPR:s Rachel Martin. ”De studenter som förde anteckningar för hand i våra studier var tvungna att vara mer selektiva – eftersom man inte kan skriva lika snabbt som man kan skriva på maskin. Och den extra bearbetningen av materialet som de gjorde gynnade dem.”

Mueller och Oppenheimer citerade att anteckningar kan kategoriseras på två sätt: generativa och icke generativa. Generativ anteckning avser ”sammanfattning, parafrasering, begreppskartläggning”, medan icke generativ anteckning innebär att något kopieras ordagrant.

Och det finns två hypoteser om varför anteckning överhuvudtaget är fördelaktigt. Den första idén kallas kodningshypotesen, som säger att när en person gör anteckningar kommer ”den bearbetning som sker” att förbättra ”inlärning och bibehållande”. Den andra, som kallas hypotesen om extern lagring, går ut på att man lär sig genom att kunna titta tillbaka på sina anteckningar, eller till och med på andras anteckningar.

Då människor kan skriva snabbare än de skriver, kommer användningen av en bärbar dator att göra människor mer benägna att försöka transkribera allt de hör. Så å ena sidan ställdes Mueller och Oppenheimer inför frågan om fördelarna med att kunna titta på dina mer fullständiga, transkriberade anteckningar på en bärbar dator uppväger nackdelarna med att inte behandla den informationen. Å andra sidan, när man skriver för hand bearbetar man informationen bättre men har mindre att titta tillbaka på.

I sin första studie tog de universitetsstudenter (psykologins vanliga försökskaniner) och visade dem TED-föreläsningar om olika ämnen. Efteråt fann de att de studenter som använde bärbara datorer skrev betydligt fler ord än de som antecknade för hand. När forskarna testade hur väl studenterna kom ihåg information fann de en viktig skillnad i typen av frågor. När det gällde frågor där eleverna helt enkelt skulle komma ihåg fakta, t.ex. datum, klarade sig båda grupperna lika bra. Men för frågor om ”konceptuell tillämpning”, som till exempel ”Hur skiljer sig Japan och Sverige åt när det gäller deras inställning till jämlikhet i sina samhällen?” klarade sig användarna av bärbara datorer ”betydligt sämre.”

Samma sak hände i den andra studien, även när man uttryckligen sa till de studenter som använde bärbara datorer att de skulle försöka undvika att skriva ner saker ordagrant. ”Även när vi sa till folk att de inte skulle ta dessa ordagranna anteckningar kunde de inte övervinna den instinkten”, säger Mueller. Ju fler ord studenterna skrev av ordagrant, desto sämre presterade de på minnestesterna.

Och för att testa hypotesen om extern lagring gav man i den tredje studien studenterna möjlighet att gå igenom sina anteckningar mellan föreläsningen och testet. Tanken är att om studenterna har tid att studera sina anteckningar från sina bärbara datorer kan det faktum att de skrivit mer omfattande anteckningar än sina kollegor som skrivit för hand möjligen hjälpa dem att prestera bättre.

Men studenterna som skrev anteckningar för hand presterade ändå bättre. ”Detta är ett suggestivt bevis för att anteckningar för hand kan ha överlägsen extern lagring samt överlägsna kodningsfunktioner”, skriver Mueller och Oppenheimer.

Bär studier som dessa att kloka collegestudenter kommer att börja migrera tillbaka till anteckningsböcker?

”Jag tror att det är svårt att få folk att gå tillbaka till papper och penna”, säger Mueller. ”Men de utvecklar många tekniker nu, som Livescribe och olika tekniker för stylus och surfplattor, som blir bättre och bättre. Jag tror att det kommer att bli lättare att sälja till universitetsstudenter och personer i den generationen.”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.