För att den icke-troende inte ska tro att vetenskap och religion inte kan samexistera i harmoni bör han läsa följande anmärkningsvärda samarbete. Följande text publicerades i Applied Optics, 11, A14 (1972) och citerades i A Random Walk in Science, Institute of Physics (1973).

Himlens temperatur kan beräknas ganska exakt utifrån tillgängliga data. Vår auktoritet är Bibeln. Jesaja 30:26 lyder: Månens ljus skall vara som solens ljus, och solens ljus skall vara sjufaldigt, som sju dagars ljus… Himlen får alltså från månen lika mycket strålning som vi får från solen och dessutom sju gånger sju (fyrtionio) gånger så mycket som jorden får från solen, eller sammanlagt femtio gånger så mycket. Det ljus vi får från månen är en tiotusendel av det ljus vi får från solen, så det kan vi bortse från.

Med dessa uppgifter kan vi beräkna himlens temperatur. Den strålning som faller på himlen kommer att värma upp den till den punkt där den värme som går förlorad genom strålning är precis lika stor som den värme som tas emot genom strålning. Med andra ord förlorar Himlen femtio gånger så mycket som jorden genom strålning. Genom att använda Stefan-Boltzmanns fjärde kraftlag för strålning (H/E)4 = 50, där E är jordens absoluta temperatur (287 K.) Detta ger H som 763 K (490 ºC.)

Den exakta temperaturen i helvetet kan inte beräknas, men den måste vara lägre än 444,6 ºC, den temperatur vid vilken svavelsten (dvs. svavel) övergår från att vara en vätska till att bli en gas. I Uppenbarelseboken 21:8 står det: Men de räddhågade och otrogna… skall få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel. En sjö av smält svavel innebär att dess temperatur måste ligga under kokpunkten, som är 444,6 ºC. (Över denna punkt skulle det vara en ånga, inte en sjö.)

Vi har alltså himlens temperatur, 490 ºC. Helvetets temperatur, mindre än 444,6 ºC. Därför är himlen varmare än helvetet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.