Som ett resultat av detta är den federala arvsskatten inte längre det största bekymret för de flesta välbärgade amerikaner som vill undvika skatt på förmögenheter som de lämnar efter sig till arvingar – vilket den var under många år. Endast cirka 3 700 dödsbon, eller 0,12 procent av alla dödsbon, förväntas vara skyldiga federal arvsskatt i år. Den högsta skattesatsen på belopp som överstiger undantaget är 40 %.

Som förklaras i en nyligen publicerad artikel i Weekend Investor har fokus för bodelning flyttats till att minimera kapitalvinstskatter och statliga arvsskatter – ofta på ett sätt som motsäger tidigare råd.

”Den konventionella visdomen har vänts på huvudet på grund av förändringar i både inkomstskatten och arvsskatten”, säger Suzanne Shier, chefsskattestrateg vid Northern Trust i Chicago.

Annons

I samma meddelande sade IRS att ”det årliga undantaget för gåvor” kommer att förbli 14 000 dollar per mottagare under 2015. Bestämmelsen fastställer det belopp som en person kan ge skattefritt till en annan person som inte är make/maka. (Överföringar mellan makar är ofta skattefria.) Det finns ingen gräns för hur många sådana gåvor en skattebetalare kan göra, så länge varje gåva är till en annan person.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.