Know Your Dose labels

15 oktober 2020

  • Utbildning
Dela den här artikeln

Under denna förkylnings- och influensasäsong bör sjuksköterskor uppmana sina patienter att vidta säkerhetsåtgärder när de använder läkemedel som innehåller paracetamol.

Under 2020 års förkylnings- och influensasäsong kommer det att vara viktigare än någonsin att se till att dina patienter vet hur de ska behandla sina feber- och smärtsymptom på ett säkert sätt. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) varnar för att influensasymtom och COVID-19-symtom liknar varandra – bland annat hosta, feber eller frossa, muskel- eller kroppssmärtor, halsont, myalgi eller trötthet och huvudvärk – så det kan vara svårt att fastställa en korrekt diagnos utan testning för att bekräfta den.

Som vårdgivare inom primärvården och specialistvården bör NP:s vara särskilt vaksamma på potentiella doseringsfel när det gäller mediciner som innehåller paracetamol. Sju av tio personer kommer att använda receptfria läkemedel för att behandla sina förkylnings- och influensasymtom, och många av dessa läkemedel innehåller paracetamol. Enligt den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA),

”Acetaminofen är en aktiv ingrediens som finns i mer än 600 receptfria och receptbelagda läkemedel, inklusive smärtlindrande medel, hostdämpande medel och förkylningsmediciner”.

Detta sagt har en rad studier visat att konsumenterna inte alltid inser att det kan vara skadligt att ta två mediciner med samma ingrediens. I en undersökning som genomfördes av U.S. Pain Foundation med stöd av McNeil Consumer Healthcare rapporteras dessutom att 45 procent av konsumenterna inte tar hänsyn till receptbelagda läkemedel och 65 procent inte tar hänsyn till andra receptfria läkemedel som de tar när de väljer ett receptfritt smärtlindringsmedel.

Med tanke på att dessa viktiga säkerhetsfaktorer inte beaktas är det nu dags att påminna dina patienter om att många febernedsättande läkemedel och läkemedel mot förkylning och influensa med flera symptom innehåller paracetamol. Patienter som tar läkemedel med paracetamol för daglig smärtlindring kanske inte inser att de riskerar att oavsiktligt fördubbla sin dos genom att ta vissa förkylnings- och influensaläkemedel. Se till att dina patienter vet att FDA har fastställt en maximal daglig dos på 4 000 milligram paracetamol inom en 24-timmarsperiod – och att om man tar mer än vad som föreskrivs kan det leda till leverskador.

NPs: American Association of Nurse Practitioners® (AANP) är stolt partner till kampanjen Know Your Dose, som erbjuder säkra användningstips som hjälper dina patienter att använda läkemedel med paracetamol på ett säkert sätt:

  • Läs och följ alltid etiketten.
  • Ta reda på om dina läkemedel innehåller paracetamol.
  • Ta bara ett läkemedel åt gången som innehåller paracetamol. Dubbelkolla, ta inte dubbelt upp!
  • Fråga din vårdgivare eller apotekspersonal om du har frågor om doseringsanvisningar eller läkemedel som innehåller paracetamol.

Know Your Dose erbjuder också gratis utbildningsmaterial om säker användning av paracetamol för din praktik eller ditt samhälle, som kan laddas ner eller beställas gratis.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.