Texten i Uniform Series som vi studerar söndagen den 12 augusti är 2 Korintierbrevet 8:7-15. Det är en del av Paulus uppmuntran till de kristna i Korint när det gäller att samla in pengar till kyrkan i Jerusalem. Här är några frågor om texten som vi kanske vill överväga i klassen:

I vers 7 säger Paulus till korintierna att de utmärker sig i (bokstavligen, har ett överflöd av) ”tro, i tal, i kunskap, i yttersta iver …”. Tror vi att Paulus ”smickrar” korintierna? Eller är det något annat som pågår? Vad då? Varför tror vi det? Hur har korintierna kommit att få detta överflöd, tror vi?

Innses det ett samband mellan det överflöd som Paulus beskriver i vers 7, den ”nådiga handlingen av vår Herre Jesus Kristus” i vers 9 och hänvisningen till manna i öknen i vers 15? Vilket samband ser vi? Antyder Paulus något med dessa exempel? Vad tror vi?

I vers 8 säger Paulus att han ”prövar äktheten i er kärlek mot andras iver”. Vad är vårt svar på detta uttalande? Varför? Har vi själva någonsin dragit slutsatser om människors uppriktighet eller tillgivenhet utifrån deras beteende? När? Vilka slutsatser drog vi och varför? Vad tror vi att Paulus letar efter här? Varför skulle han leta efter det? Varför tror vi det?

I vers 8 och vers 10 noterar Paulus att han ger råd, inte en befallning. Har vi någonsin befunnit oss i en situation där vi var tvungna att eller ville ge råd i stället för att beordra eller tala om för människor vad de ska göra? Vad kännetecknade den situationen? (Vad var t.ex. vår relation till den andra personen eller de andra personerna? Vilka var våra motiv?) Ger den erfarenheten oss någon insikt i vad Paulus kan tänkas göra här? Vilken insikt är det?

Kulle det göra någon skillnad om korintierna fullbordade sin offergåva i lydnad mot en befallning eller som svar på råd eller uppmuntran? Vilken skillnad? Varför? Känner vi oss likadana som korintierna här, eller annorlunda än dem? Hur?

Vad tycks ”en rättvis balans” betyda i verserna 13 & 14? Vad innefattar det – det vill säga, vad är ”rättvis balans” en rättvis balans av? Vad ger oss det intrycket? Har denna rättvisa balans något att göra med ”vår Herre Jesu Kristi nådiga handling” i vers 9? Med mannat i öknen i vers 15? Vad är det för något? Varför säger vi det? Vad skulle denna rättvisa balans ha med oss att göra, tror vi? Varför tror vi det?

Målning av figurer i ett samtal

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.