(Eller ”GOTO”, ”go to”, ”GO TO”, ”JUMP”, ”JMP”) En konstruktion och ett nyckelord som finns i flera programspråk på högre nivå (t.ex. Fortran, COBOL, BASIC, C) för att orsaka ett villkorslöst hopp eller en överföring av kontroll från en punkt i ett program till en annan. Destinationen för hoppet anges vanligen av en etikett efter nyckelordet GOTO.
I vissa språk är en etikett ett linjenummer, i vilket fall varje instruktion kan märkas, i andra är en etikett en valfri alfanumerisk identifierare.
Användningen av GOTO-instruktionen i högnivåprogrammering föll i onåd i samband med utvecklingen och den allmänna acceptansen av strukturerad programmering, och särskilt efter den berömda artikeln ”GOTO statement considered harmful”. Eftersom en GOTO-instruktion i praktiken är ett uppdrag till programräknaren är det frestande att göra generaliseringen ”uppdrag anses skadligt” och detta är faktiskt grunden för funktionell programmering.
Nästan(?) alla maskinspråksinstruktioner innehåller en GOTO-instruktion, även om den i detta sammanhang vanligen kallas branch eller jump eller någon mnemonisk beteckning som bygger på dessa.
Se även COME FROM.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.