De flesta människor skulle läsa denna fråga och omedelbart tänka – nej, flygplan har inga rattar. Du kanske blir förvånad när du får veta att passagerarflygplan faktiskt har en ratt i cockpit, för när planet ”kör” runt på asfalten. Hur fungerar det?

Varför behöver ett flygplan en ratt?

Flygplan måste utföra några ganska snäva manövrar när de landar på en flygplats. De måste navigera ut från landningsbanan, köra runt till gaten och parkera på en ganska trång plats. Därför var flygplanskonstruktörerna tvungna att tillhandahålla ett sätt för stora, kommersiella flygplan att göra dessa manövrar.

british-airways-a320
Commersiella flygplan är för tunga för att använda roder för att svänga på asfalten. Foto: På större flygplan finns ett litet hjul (ungefär lika stort som din hand) som kallas styrspak.

Detta styrspak kopplas till ett hydrauliskt kuggsystem som drar en räls fram och tillbaka över ett kugghjul som fästs på framhjulets pelare. När kugghjulet vrider sig kan hjulet således rotera på en axel på 75 grader åt varje håll, från längst till höger, rakt fram till längst till vänster.

När flygplanets hastighet ökar (t.ex. vid start från en landningsbana) har styrspaken mindre och mindre direkt kontroll över noshjulet, och pedalerna (som i Cessna) har en större inverkan. Så småningom går flygplanet så fort att piloten använder aerodynamiska krafter som verkar på rodret för att vrida planet och inte använder styrspaken.

När flygplanet lyfter dras noshjulet in och kugghjulen ställer automatiskt in det i det neutrala raka läget igen.

A330neo
Spaken kan endast användas när taxen kör mycket långsamt. Foto: Airbus

Vad händer under flygplans pushback?

Du kanske också har insett att allt ovanstående bara fungerar när motorerna skjuter flygplanet framåt. Men hur fungerar systemet när planet behöver backa?

Under pushback med en pushbackbil kopplas framhjulet bort från hydraulsystemet. Detta gör det möjligt för hjulet att röra sig fritt med pushbackbilen och att utföra rörelser upp till en 95 graders sväng.

När flygplanet väl är borta från gaten startar det sina huvudmotorer och rör sig framåt. För att förhindra att roderkontroller före flygning får planet att svänga till vänster och höger när flygplanet rör sig mot landningsbanan, kan de kopplas bort med hjälp av styrspaksbrytaren. Denna strömbrytare bryter kopplingen mellan roderpedalerna och framhjulet och gör styrspaken till huvudkontrollen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.