Vill du ta reda på och beräkna hur man dividerar 12/30 med 2/23? I den här riktigt enkla guiden lär vi dig exakt vad 12/30 ÷ 2/23 är och går igenom steg för steg hur man dividerar bråk.

Innan vi dyker in i beräkningen, låt oss sammanfatta några bråkgrunder. Talet ovanför delningslinjen kallas för täljaren, medan talet ovanför delningslinjen kallas för nämnaren.

För att dividera bråk är det också användbart att veta att det första bråket (12/30) kallas för utdelningen och det andra bråket (2/23) kallas för divisorn.

Låt oss ställa upp 12/30 och 2/23 sida vid sida så att de är lättare att se:

12 / 30 / 2 / 23

Här är ett riktigt snabbt sätt att dividera bråk. I divisorn (det andra bråket) vänder vi på täljaren och nämnaren. Detta kallas för reciprok och betyder i princip det omvända av bråket. När vi hittar reciproken måste vi också ändra divisionstecknet till ett multiplikationstecken:

12 / 30 x 23 / 2

När du väl har vänt det andra bråket och ändrat symbolen från dividera till multiplicera kan vi multiplicera täljaren med varandra och nämnaren med varandra och vi har vår lösning:

12 x 23 / 30 x 2 = 276 / 60

Du är klar! Du vet nu exakt hur man beräknar 12/30 – 2/23. Förhoppningsvis har du förstått processen och kan använda samma tekniker för att addera andra bråkdelar tillsammans. Det fullständiga svaret finns nedan (förenklat till den lägsta formen):

4 3/5

Notera: eftersom täljaren är större än nämnaren i det här exemplet har vi förenklat det till ett blandat bråk.

Konvertera 12/30 gånger 2/23 till decimaltal

Här är en liten bonusberäkning för dig för att du enkelt ska kunna räkna ut decimaltalsformatet för bråket vi räknade ut. Allt du behöver göra är att dividera täljaren med nämnaren så kan du konvertera vilket bråk som helst till decimaltal:

276 / 60 = 4,6

Citera, länka eller referera till den här sidan

Om du tyckte att det här innehållet var användbart i din forskning, gör oss en stor tjänst och använd verktyget nedan så att du kan se till att du hänvisar till oss på rätt sätt var du än använder det. Vi uppskattar verkligen ditt stöd!

  • Link
  • Chicago
  • MLA
  • APA
  • Copy
  • <a href=”https://visualfractions.com/calculator/divide-fractions/what-is-12-30-divided-by-2-23/”>Hur man beräknar 12/30 dividerat 2/23</a>

  • ”Hur man beräknar 12/30 dividerat 2/23”. VisualFractions.com. Tillgänglig den 24 mars 2021. https://visualfractions.com/calculator/divide-fractions/what-is-12-30-divided-by-2-23/.

  • ”Hur man beräknar 12/30 dividerat 2/23”. VisualFractions.com, https://visualfractions.com/calculator/divide-fractions/what-is-12-30-divided-by-2-23/. Tillgänglig 24 mars 2021.

  • Hur man beräknar 12/30 dividerat 2/23. VisualFractions.com. Hämtad från https://visualfractions.com/calculator/divide-fractions/what-is-12-30-divided-by-2-23/.

.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.