Greta Thunberg

Klimataktivisten Greta Thunberg valde att segla till FN:s klimatkonferens i New York i en utsläppsfri yacht i stället för att flyga – för att belysa flygets inverkan på miljön. Den 16-åriga svenskan har tidigare rest till London och andra europeiska städer med tåg.

Under tiden har hertigen och hertiginnan av Sussex fått kritik för att de valde att flyga till Sir Elton Johns villa i Nice i en privatjet.

Så vad är flygets miljöpåverkan och hur kan resor med tåg, bil eller båt jämföras?

Vad är flygets utsläpp?

Flyget producerar växthusgaser – främst koldioxid (CO2) – från förbränning av bränsle. Dessa bidrar till den globala uppvärmningen när de släpps ut i atmosfären.

En returresa i ekonomiklass från London till New York släpper ut uppskattningsvis 0,67 ton koldioxid per passagerare, enligt beräkningen från FN:s organ för civil luftfart, Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO).

Det motsvarar 11 % av de genomsnittliga årliga utsläppen för en person i Storbritannien eller ungefär lika mycket som de utsläpp som orsakas av en person som bor i Ghana under ett år.

Luftfarten bidrar med cirka 2 % av världens globala koldioxidutsläpp, enligt International Air Transport Association (IATA). IATA förutspår att antalet passagerare kommer att fördubblas till 8,2 miljarder år 2037.

Och i takt med att andra sektorer av ekonomin blir grönare – till exempel med fler vindkraftverk – kommer flygets andel av de totala utsläppen att öka.

Karta som visar utsläppen från olika transportsätt

Hur varierar utsläppen?

Det beror på var passagerarna sitter och om de tar en långdistansflygning eller en kortare.

Flygsiffrorna i tabellen gäller för ekonomiklass. För långdistansflygningar är koldioxidutsläppen per passagerare och kilometer som färdats ungefär tre gånger högre i business class och fyra gånger högre i första klass, enligt BEIS (Department for Business, Energy and Industrial Strategy).

Detta beror på att det finns mer utrymme per sittplats, så varje person står för en större mängd av hela planets föroreningar.

Att lyfta förbrukar mer bränsle än att flyga på kryssning. För kortare flygningar står detta för en större del av resan. Och det innebär lägre utsläpp för direktflygningar än för resor med flera etapper.

Det är också så att nyare flygplan kan vara effektivare och att vissa flygbolag och rutter är bättre på att fylla platserna än andra. I en analys fann man stora variationer mellan utsläppen per passagerare för olika flygbolag.

För privatjetflygplan är flygplanen visserligen mindre, men utsläppen fördelas på ett mycket mindre antal personer.

Prinsen Harry och Meghans returresa till Nice nyligen skulle till exempel ha släppt ut ungefär fyra gånger så mycket koldioxid per person som en motsvarande ekonomiflygning.

Flygplan som flyger över oss

Den ökade uppvärmningseffekten som andra utsläpp som inte är koldioxidutsläpp, t.ex. kväveoxider, har när de släpps ut på hög höjd kan också göra en betydande skillnad vid beräkningen av utsläpp.

”Klimateffekten av icke-CO2-utsläpp från luftfarten är mycket större än motsvarande från andra transportsätt, eftersom dessa icke-CO2-växthusgaser som bildas på högre höjd finns kvar längre än vid ytan och också har en starkare uppvärmningspotential”, säger Eloise Marais från Atmospheric Composition Group vid University of Leicester till BBC News.

Men det finns en vetenskaplig osäkerhet om hur denna effekt ska representeras i kalkyler.

Icao utesluter den, medan BEIS inkluderar den som ett alternativ – genom att använda en 90-procentig ökning för att återspegla den.

I EcoPassenger-kalkylatorn – som lanserats av Internationella järnvägsunionen i samarbete med Europeiska miljöbyrån – sägs det att den beror på vilken höjd planet når.

Längre flygningar sker på större höjd, så kalkylatorn multiplicerar med siffror som sträcker sig från 1,27 för flygningar på 500 km till 2,5 för flygningar på mer än 1 000 km.

I diagrammet ovan har de koldioxidfria utsläppen på hög höjd en annan färg.

Hur går det att jämföra med tågresor?

Tåg är nästan alltid bättre än flyg, ofta mycket bättre. En resa från London till Madrid skulle släppa ut 43 kg koldioxid per passagerare med tåg, men 118 kg med flyg (eller 265 kg om man räknar in andra utsläpp än koldioxid), enligt EcoPassenger.

Diagram som visar utsläppen för olika resor

Marginalen mellan tåg- och flygutsläpp varierar dock beroende på flera faktorer, bland annat vilken typ av tåg det rör sig om. För elektriska tåg används det sätt på vilket elen de använder genereras för att beräkna koldioxidutsläppen.

Dieseltågens koldioxidutsläpp kan vara dubbelt så stora som de elektriska tågens. Siffror från brittiska Rail Safety and Standards board visar att vissa diesellok släpper ut mer än 90 g koldioxid per passagerare och kilometer, jämfört med cirka 45 g för ett elektriskt Intercity 225-tåg.

Elens källa kan göra stor skillnad om man jämför ett land som Frankrike, där cirka 75 % av elen kommer från kärnkraft, med Polen, där cirka 80 % av elnätets el produceras från kol.

  • Hur du kan minska ditt koldioxidavtryck när du flyger

Enligt EcoPassenger släpper till exempel en tågresa från Paris till Bordeaux (cirka 500 km) ut endast 4,4 kg koldioxid per passagerare, medan en resa mellan de polska städerna Gdansk och Katowice (cirka 465 km) släpper ut 61 kg.8kg.

Som vid flygresor är en annan faktor hur fullt tåget är – ett pendeltåg under rusningstid kommer att ha mycket lägre utsläpp per person än ett sent nattligt tåg på landsbygden, till exempel.

Avgaser från bilar

Kan bilkörning vara bättre än flyg?

Ja, om bilen är eldriven – men diesel- och bensinbilar är också i många fall bättre alternativ än flyg, även om det beror på olika faktorer, särskilt hur många personer de transporterar.

Enligt EcoPassenger kan en resa från London till Madrid göras med lägre utsläpp per passagerare med flyg, även om man räknar med effekten av koldioxidutsläpp från hög höjd, om bilen transporterar bara en person och planet är fullt. Om man lägger till ytterligare en person i fordonet vinner bilen.

Coacher får också bra resultat. Enligt BEIS släpper bussar ut 27 gram koldioxid per person och kilometer, jämfört med 41 gram på brittiska järnvägar (men bara 6 gram på Eurostar) – även om detta återigen varierar beroende på hur fulla de är och vilken typ av motor de har.

Klimataktivisten Greta Thunberg seglar på yacht till New York

Hur är det med att resa med båt?

BIS har också satt en siffra på färjetransporter – 18 g koldioxid per passagerarkilometer för en fotgängare, vilket är mindre än en buss, eller 128 g för en förare och en bil, vilket är mer likt ett långdistansflyg.

Men färjornas ålder och effektivitet kommer att variera runt om i världen – och med en färja tar du dig inte till Amerika, vilket ett kryssningsfartyg eller ett oceangående fartyg däremot skulle göra.

Kryssningsindustrin har länge varit utsatt för påtryckningar för att minska miljöpåverkan från avfallshantering till luftföroreningar och höga utsläpp – inte bara från resor utan också från att driva alla anläggningar ombord.

Carnival Corporation and plc, som äger nio kryssningsrederier, säger att dess 104 fartyg i genomsnitt släpper ut 251 g koldioxidekvivalenter per ”tillgänglig lägre kajplats” per kilometer.

Och även om siffrorna inte är direkt jämförbara tyder de på att kryssningsresor ligger på samma nivå som flygresor när det gäller utsläpp.

Presentational grey line
Reality Check branding

Vilka påståenden vill du att BBC Reality Check ska undersöka? Kontakta oss

Läs mer från Reality Check

Följ oss på Twitter

Presentational grey line

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.