Korrosionsbeteendet hos ett austenitiskt rostfritt stål (UNS S30400) har karakteriserats i ett 10 000 timmars test som utfördes i hydrerat, ammoniakhaltigt vatten vid 260 °C. Korrosionskinetiken observerades vara parabolisk, och den paraboliska hastighetskonstanten bestämdes genom kemisk avkalkning till 1,16 mg dm-2 h-1/2. Röntgenfotoelektronspektroskopi i kombination med argonjonfräsning och målfaktoranalys användes för att ge en oberoende uppskattning av hastighetskonstanten som stämde överens med det gravimetriska resultatet. Baserat på fördelningen av de tre oxiderade legeringsbeståndsdelarna (Fe, Cr, Ni) med avseende på djup och grundämnestillstånd konstaterades följande: (a) korrosion sker på ett icke-selektivt sätt, och (b) korrosionsfilmen består av två spinelloxidskikt – ett ferritbaserat yttre skikt (Ni0.2Fe0.8)(Fe0.95Cr0.05)2O4 ovanpå ett kromitbaserat inre skikt (Ni0.2Fe0.8)(Cr0.7Fe0.3)2O4. Dessa kompositioner stämmer väl överens med de solvi-faser som skapas genom omblandbarhet i den binära Fe3O4-FeCr2O4-bilden, vilket innebär att omblandbarhet spelar en viktig roll i fasseparationsprocessen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.