Vi baserar våra kostnader och avgifter för båtinspektörer på att ge dig valuta för pengarna och betala oss för det arbete vi utför och våra försäkringskostnader. Vi tar inte ut någon moms. Resekostnader är gratis för besiktningar som utförs i Solent inklusive Portsmouth, Chichester, Southampton-området.

RIBS, sportbåtar och små enkla GRP-båtar med utombordsmotorer eller utan motorer börjar vi på 14 pund per fot för försäkringsbesiktningar på vintern.

Enkla GRP-motor- och segelbåtar med inombordsmotor och få system som besiktigas i land endast från 15 pund per fot.

Efter detta tar vi hänsyn till båtens längd och bredd, båtens komplexitet, dess system, läge och värde och anger ett pris i enlighet med detta för besiktningar före köp eller konsultation. Vi kommer alltid att vara rättvisa och ta hänsyn till den tid vi arbetar för dig till en rättvis taxa.

MCA-kodningsexamen – Vi kodar genom YDSA. Certifikatsavgifterna fastställs av dem och rådgivning, förberedelser och besiktning inför MCA-undersökningen debiteras normalt per timme men anges i förväg.

Tonnage – avgifterna fastställs återigen av YDSA

Bemärk att eventuella kranar/lyft, högtryckstvättar etc. tillkommer utöver ovanstående.

När vi reser utomlands debiteras resorna till självkostnadspris, men alltid med angivande av pris i förväg.

Begär en offert(Klicka här)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.