Av Lisa Rapaport, Reuters Health

4 Min Read

(Reuters Health) – Personer med sömnapné, en vanlig andningsstörning som förekommer nattetid, har större sannolikhet att hålla fast vid behandlingen som håller luftvägarna öppna på natten om de använder en inbyggd luftfuktare, enligt en svensk studie.

Apné som inte behandlas på rätt sätt har kopplats till överdriven sömnighet under dagen, hjärtattacker, hjärtsvikt och en ökad risk för förtida död. Ofta ordineras patienter behandling med masker som är anslutna till en maskin som ger kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) som håller luftvägarna öppna med en luftström så att de övre luftvägarna inte kan kollapsa under sömnen.

För att se vilka faktorer som kan påverka om patienterna håller sig till denna besvärliga behandling följde forskarna 16 425 personer som ordinerades CPAP mellan 2010 och 2017.

Inom ett år efter att behandlingen påbörjades hade 1 527 patienter, eller cirka 9 procent, slutat använda sina maskiner, och ytterligare 2 395 personer, eller nästan 15 procent, använde den bara i genomsnitt 2,5 timmar per natt i stället för hela natten som föreskrivet.

Patienter som använde CPAP-maskiner med inbyggd luftfuktare från början var dock 43 procent mindre benägna att avbryta behandlingen, rapporterar forskarna i Sleep Medicine.

”Symtom från de övre luftvägarna, såsom nästäppa, (rinnande näsa) och muntorrhet är vanliga hos patienter med sömnapné som använder CPAP och är förknippade med CPAP-svikt”, säger den ledande författaren till studien, dr. Andreas Palm från Uppsala universitet.

”Luftfuktare minskar dessa symtom och gör CPAP-behandlingen bekvämare”, säger Palm via e-post.

Samtidigt som CPAP-maskiner med integrerade luftfuktare numera är vanliga, skriver läkarna inte alltid ut dem direkt, konstaterar Palm. Studiens resultat bör uppmuntra fler läkare att erbjuda CPAP-maskiner med luftfuktare till patienterna redan i början av behandlingen, sade Palm.

Detta sker redan oftare. Andelen patienter som fick luftfuktare i början av CPAP-behandlingen ökade från 30 procent i början av studien till 72 procent i slutet.

Allt som hjälper patienterna att fortsätta använda sina CPAP-maskiner kan vara ett sätt att sänka deras risk för förtida död, föreslår studien också.

Efter ettårskontrollen för att se om patienterna fortfarande använde CPAP hela nätterna följde forskarna de flesta deltagarna i minst ytterligare 2,4 år. Under denna period dog 378 patienter.

Personer som höll fast vid CPAP hade 26 procent mindre risk att dö än patienter som avbröt behandlingen, enligt studien.

I allmänhet var patienterna mer benägna att hålla fast vid CPAP när de var äldre, hade svårare apné eller var överviktiga och feta men inte allvarligt feta. Kvinnor och patienter med högt blodtryck var däremot mer benägna att avbryta behandlingen.

Studien var inte utformad för att bevisa om eller hur luftfuktare eller andra faktorer direkt kan påverka patienterna att avbryta behandlingen eller hålla fast vid den.

”Även om det är frestande att tolka det här som att CPAP minskar risken för dödsfall måste vi vara mycket försiktiga när vi tolkar det här resultatet”, säger dr Ken Kunisaki från Minneapolis VA Health Care System och University of Minnesota.

”Många studier inom alla typer av sjukdomar har visat att människor som håller sig till sin behandling lever längre, och detta inkluderar att hålla sig till behandlingar med placebo/sockerpiller”, sade Kunisaki, som inte var involverad i studien, via e-post.

Det finns också en mängd olika anledningar till att människor slutar med CPAP, och många är inte problem som kan åtgärdas med en luftfuktare, säger Kristen Knutson, forskare vid Northwestern University Feinberg School of Medicine i Chicago.

”En del människor tycker att det är obekvämt eller klaustrofobiskt, till exempel, medan andra inte ser någon fördel”, säger Knutson, som inte var involverad i studien, via e-post.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.