Observera att bilder som har en vit symbol högst upp till höger, som t.ex. bilden av pneumothorax nedan, indikerar ett bildgalleri med flera bilder – klicka på bilden för att öppna galleriet.

Pneumothorax

Pneumothorax kan ses som ett isolerat fynd hos ett spädbarn med andningssvårigheter, eller vara förknippat med andra former av lungsjukdom (särskilt RDS och MAS). Fynden kan vara subtila med bara minimala skillnader i lucens i lungfälten.

Pneumothorax

Pneumothorax hos ett ventilerat spädbarn kan vara en nödsituation om det är under spänning. I den omständigheten (som visas på den första bilden till höger) är brådskande dränering före en röntgenundersökning indicerad.
Riskfaktorer för pneumothorax inkluderar:

  • Assisterad ventilation (inklusive CPAP)

  • Respiratoriskt nödsyndrom

  • Mekoniumaspirationssyndrom

  • Andra luftläckagesyndrom (e.t.ex. pulmonellt interstitiellt emfysem)

  • Pulmonell hypoplasi

Hur som helst kan upp till 2 % av spädbarnen utveckla spontana pneumothoraces vid födseln. Dessa tros vara sekundära till det höga tryck som spädbarn själva kan generera när de påbörjar andningen. Många spädbarn har minimala eller inga symtom och luftläckan löser sig spontant med tiden.

Term bilateral pneumothorax

Den som administrerar 100 % syre till terminsfödda spädbarn (”nitrogen washout”) sägs potentiellt kunna lösa pneumothoraxet snabbare.

Teorin är att kväve i den luft som finns i pleurarummet passivt diffunderar över lungan till alveoler fyllda med 100 % syre. Detta främjar lösningen av det intrapleurala luftläckaget. Det sägs att om denna behandling ges kommer pneumothoraxet att lösa sig på 48 timmar i stället för de 2 dagar som det tar om man bara låter det vara (…. tänk på det).

Dessa bilder till höger är från ett termiskt spädbarn som föddes genom kejsarsnitt vid terminen. Barnet hade andningssvårigheter från födseln men ingen återupplivning (dvs. påsar) behövdes förutom lite masksyre.

En första röntgenbild visade bilaterala pneumothoraces (första bilden). Konturerna av den högra lungan syns tydligt. Den vänstra pneumonthoraxen är mer subtil. Barnet fick bilaterala bröstkorgsdräneringar insatta och behövde ventilation.
Den andra röntgenbilden visar bilaterala interkostaldräneringar. Spetsen på det vänstra dränet är knäckt. Lungfälten är inte väl uppblåsta trots höga luftvägstryck vid tidpunkten. Det här barnet har betydande lunghypoplasi.

Preterm bilateral pneumothorax

De här bilderna är från ett prematurt spädbarn som föddes vid 24 veckors ålder och vars ventilationsbehov ökade under den andra levnadsdagen. Transilluminering var inte diagnostisk, kanske för att det inte fanns någon asymmetri på grund av de bilaterala pneumothoraxerna. En lungröntgen visade en stor spänningspneumothorax på höger sida och ett mindre luftläckage på vänster sida.

Bröstdränage sattes in och barnet förbättrades kliniskt. Observera att det högersidiga dränet sattes in för långt (observera: hos små spädbarn är det alltför lätt att sätta in dränerna för långt).
Hos ett litet spädbarn som detta bör en ultraljudsundersökning av huvudet utföras för att avgöra om en eventuell försämring vid tidpunkten för pneumothorakerna var förknippad med intraventrikulär blödning.

Pulmonalt interstitiellt emfysem

Pulmonalt interstitiellt emfysem

Pulmonalt interstitiellt emfysem (PIE) ses oftast hos små spädbarn med betydande RDS. Det finns mikroskopiska luftläckor med luftspår längs lungans interstitium. Pneumothorax är en vanlig förening, och kronisk lungsjukdom är också en vanlig följdsjukdom.

Det radiografiska utseendet kan beskrivas som ”salt och peppar”.
Om PIE är lokaliserat till en sida kan spädbarnet vårdas med den sidan ”nedåt”. Ibland kan selektiv intubation av den opåverkade lungan utföras för att ”vila” den drabbade lungan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.