Myelosarkom (granulocytärt sarkom) är en sällsynt tumör som ses hos patienter med kända hematologiska maligniteter som leukemi, myelodysplastiska syndrom och myeloproliferativa störningar, samt hos icke-leukemiska patienter. Det är ofta svårt att ställa en korrekt diagnos i dessa fall, och de feldiagnostiseras oftare som storcellslymfom. Vi beskriver två kvinnor, 40 respektive 89 år gamla, hos vilka ett myelosarkom som involverade halsens lymfkörtlar diagnostiserades genom cytologisk undersökning av en biopsi med finnålsaspiration, en och 10 veckor före insjuknandet i akut myeloisk leukemi.

Tekniken med finnålsaspiration gjorde det möjligt att ställa en snabb och oväntad diagnos genom att påvisa granulocytär differentiering och närvaron av myelomonocytära celler i lymfatisk vävnad. Procedurens enkelhet i kombination med dess tillförlitlighet och snabbhet tyder på att biopsier med finnålsaspiration bör användas i större utsträckning som förstahandsval vid diagnostisk utvärdering av palpabla lymfkörtlar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.