Leucadia Pharmaceuticals har meddelat att dess generiska injektion av paracetamol, 1000 mg/100 ml (10 mg/mL) har lanserats och är nu tillgänglig. Det FDA-godkända generiska läkemedlet är terapeutiskt likvärdigt med Mallinckrodt Pharmaceuticals injektionsprodukt av acetaminofen (Ofirmev).1
Acetaminofeninjektion är indicerat för behandling av mild till måttlig smärta och behandling av måttlig till svår smärta med kompletterande opioidanalgetika och sänkning av feber.1,2 Det är indicerat för vuxna och pediatriska patienter i åldern 2 år och äldre.2
”Acetaminofeninjektion är en allmänt beprövad behandling för minskning av smärta och feber och efterfrågan på utökade alternativ på denna marknad är extremt robust”, säger Dr William Larkins, VD för Leucadia Pharmaceuticals, i ett förberett uttalande.1
Enligt Mallinckrodt är de vanligaste biverkningarna hos patienter som behandlas med injektion av paracetaminofen illamående, kräkningar, huvudvärk och sömnlöshet hos vuxna och illamående, kräkningar, förstoppning och pruritus hos barn.2
Seriösa biverkningar kan inkludera leverskador, allvarliga hudreaktioner, allergi och överkänslighet.2

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.