Bild 1 - Imprint U 226 - metronidazol 250 mg

1 / 3

Detaljer för p-pillretryck U 226

Detta läkemedel är känt som metronidazol.Det är tillgängligt som receptbelagt läkemedel och används för amebiasis, aspirationspneumoni, bakteriemi, bakteriell infektion, bakteriell vaginit, balantidium coli, beninfektion, clostridieinfektion, crohns sjukdom, akut, crohns sjukdom, underhåll, djup halsinfektion, tandabscess, dientamoeba fragilis, divertikulit, dracunculiasis, endokardit, gastrointestinal perforation, giardiasis, helicobacter pylori-infektion, intraabdominell infektion, ledinfektion, Lemierres syndrom, meningit, nongonokock uretrit, bäckeninflammation, peritonit, lunginflammation, pouchit, pseudomembranös kolit, infektion i hud eller mjuka vävnader, std-profylax, kirurgisk profylax, trikomoniasis.

Läkemedel Metronidazol Imprint U 226 Styrka 250 mg Färg Vit Form Rund Tillgänglighet Endast på recept

Pillerklassificering

Nationell läkemedelskod (NDC) 293000226- Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.