Temat mångfald i både ledningsgrupper och andra grupper och dess fördelar för företag har funnits i flera år nu. Allt av en bra anledning. Idag undersöker vi hur mångfald relaterar till outsourcing av tjänster och hur det kan ge nytt affärsvärde för både kunder och tjänsteleverantörer.

Materialet om mångfald är ett viktigt ämne inom outsourcing. Under många år har tjänsteleverantörer, och i synnerhet tjänsteleverantörer inom Facility Management, anställt en mycket varierad uppsättning anställda. Städtjänster, som ett exempel, är redan i hög grad diversifierade och i många år har IT-outsourcing använt sig av talanger från många olika länder för att leverera sina tjänster.

I dag har även kundorganisationerna blivit mer diversifierade, vilket gör att ämnet mångfald är lika viktigt för båda parter. Här är de 3 skälen till varför:

Mångfald skapar en kulturell passform mellan kunder och tjänsteleverantörer

Företagen bedömer i allt större utsträckning den kulturella passformen mellan den egna organisationen och potentiella tjänsteleverantörer i outsourcingprojekt. Ju mer två organisationer är kulturellt anpassade, desto större är chansen för en framgångsrik outsourcingrelation.

Varje forskning visar att när det gäller outsourcing är det mer sannolikt att människor delar värderingar, kultur och passar in i den andra organisationen om de matchar varandra på dimensioner som färg, handikapp och ras. Med andra ord är det mer sannolikt att en mångsidig tjänsteleverantör matchar kundorganisationens kultur än en icke mångsidig organisation.

En annan viktig dimension att ta med i detta sammanhang är övergången av anställda. I de flesta avtal om outsourcing av facility management övergår de anställda till tjänsteleverantören. Det är då som kontraktssamarbetet är mest sårbart.

Flera studier har visat att det finns ett direkt samband mellan integrationstillfredsställelse och kontraktets långsiktiga framgång. Ju mer diversifierad tjänsteleverantören är, desto större är chansen att nya anställda integreras på ett framgångsrikt sätt.

Mångfald minimerar den totala kontraktsrisken

Välja en tjänsteleverantör med en diversifierad arbetsstyrka minimerar riskerna i samband med tillhandahållandet av tjänsterna och därmed den totala kontraktsrisken – och detta av minst tre anledningar. För det första har en mångfaldig arbetsstyrka lägre personalomsättning och lägre frånvaro. Detta innebär färre störningar i den dagliga servicen och mindre risk för misslyckande på grund av bristande täckning när de anställda är borta. Det andra skälet till att mångfald leder till högre avtalsstabilitet är rekrytering. Det gör det möjligt för ett företag att utnyttja en större pool av talanger, rekryteringskostnaderna är lägre och det går snabbare att fylla tillgängliga jobbpositioner.

Den tredje anledningen till att genomförandet av kontraktet är bättre med en outsourcingleverantör med mångfald beror på att personalen behålls bättre under övergångsperioden. Det är väl dokumenterat att en lyckad övergång leder till ett lyckat kontrakt, och som tidigare nämnts, ju mer diversifierad tjänsteleverantören är, desto mer kan den inkludera och integrera de nya medarbetarna på ett framgångsrikt sätt.

Mångfald förbättrar Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR innebär mer än att bara handla på ett korrekt sätt när det gäller frivilliga initiativ, etiska värderingar, människor, samhällen och miljö. Det handlar också om att förbättra slutresultatet.

Ett företags val av tjänsteleverantör i en outsourcing-situation kommer inte bara att påverka tjänstekvaliteten i sin Facility Management-leverans utan även dess övergripande CSR-konton.

Även om CSR-konton ännu inte har standardiserats inom och mellan olika länder, inkluderar många kunder fortfarande de outsourcade FM-anställda i sina CSR-konton för att skapa verklig transparens, även om dessa anställda inte längre arbetar för företaget. Valet av Facility Management-leverantör kan därför ha betydelse för de totala CSR-kontona – särskilt om sådana tjänster utgör en relativt stor del av det totala företaget.

Vill du veta mer om hur mångfald kan generera affärsnytta? Läs vårt blogginlägg: Varför företag måste omfamna mångfald på arbetsplatsen och vår nyligen utgivna vitbok: ”Varför företag måste omfamna mångfald på arbetsplatsen”: Ett ledarskap som präglas av mångfald ger högre vinster.

Håll dig uppdaterad med våra insikter! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev i den övre högra kolumnen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.