© Copyright 2021 PrecisionRifleBlog.com, Alla rättigheter förbehållna. Otillåten användning och/eller duplicering av detta innehåll, data eller annat material är strängt förbjudet utan föregående uttryckligt och skriftligt tillstånd från författaren. Du får dela utdrag på upp till 200 ord, under förutsättning att PrecisionRifleBlog.com anges som fullständig och tydlig referens med lämplig och specifik hänvisning tillbaka till originalinnehållet, inklusive en direktlänk eller fullständig URL. Absolut inga foton, diagram, illustrationer eller andra bilder eller videor får reproduceras, distribueras, överföras eller refereras utan föregående uttryckligt och skriftligt tillstånd från författaren.

Detta arbete är licensierat under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Hältighetsförklaring: Eftersom denna webbplats och dess dotterbolag inte har någon kontroll över de individuella laddningsmetoder och/eller komponenter som används, tar PrecisionRifleBlog.com eller dess dotterbolag inte på sig något ansvar för användningen av dessa uppgifter. Informationen ska användas enligt användarens eget gottfinnande och användaren tar på sig alla risker. FÖRSIKTIGHET: Författaren till denna blogg har inte oberoende verifierat riktigheten av de uppgifter som finns på denna webbplats. Underlåtenhet att följa säkra laddningsrutiner kan leda till allvarlig personskada (inklusive dödsfall) eller skada på vapnet för användaren eller åskådare. Tekniska data och information som finns här är avsedda att ge information baserad på enskilda personers begränsade erfarenhet under specifika förhållanden och omständigheter. De beskriver inte i detalj den omfattande utbildning, de förfaranden, tekniker och säkerhetsåtgärder som är absolut nödvändiga för att utföra liknande verksamhet på ett korrekt sätt. Läs alltid omfattande referensmanualer och bulletiner för detaljer om lämpliga utbildningskrav, förfaranden, tekniker och säkerhetsföreskrifter innan du försöker dig på liknande verksamhet. Var uppmärksam – utgivaren kan inte hållas ansvarig för fel i publicerade belastningsdata.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.