Som nämnts är den här arten köttätande. Den använder små blåsfällor för att suga in intet ont anande byte. Deras diet är varierad och inkluderar i stort sett allt som kan få plats i dess blåsfällor. En forskningsrapport rapporterar om både djur (rotifers, cladoceraner, copepoder, annelider, rhizopodeaner samt små insekter) och ”växter” (Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta och Euglenophyta) som bytesdjur.

Olyckligtvis har dessa växter introducerats långt utanför sitt naturliga utbredningsområde. I många områden börjar de bli tillräckligt vanliga för att betraktas som invasiva. Forskning i Adirondackbergen i New York visade till exempel att förekomsten av introducerade populationer av U. inflata orsakade betydande förändringar i näringscykeln, sedimentkemin och den totala nettoprimärproduktiviteten.

Detta är en mycket snygg art väl värd att titta närmare på. Med detta sagt, om du är en hobbyist som jag själv, är det mycket viktigt att komma ihåg att vi aldrig ska släppa ut en art (oavsett hur häftig den är) i områden där den inte är infödd.

Foto: Dr. Mark Whitten,

Ytterligare läsning:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.