Behandlingen av trakeo / bronchomalacia beror till stor del på dess svårighetsgrad, exakta läge, orsak och den endoskopiska bilden.

Behandlingen kan ta flera månader och är ett av de svåraste kroniskt påverkande tillstånden för hela luftvägen. Tillståndet kan påverka den proximala (övre) eller distala (nedre) luftstrupen med eller utan bronkial inblandning. Lång distal trakeobronchomalacia är mer besvärlig att behandla.

Mildare fall förbättras med tiden. Om orsaken beror på att trakea komprimeras av ett stort kärl eller en massa i bröstet, kommer kirurgerna att diskutera en operation. Om det inte finns någon sådan extrinsisk orsak kommer behandlingen att ske med en mask och positiv luftvägsventilation eller CPAP. Med hjälp av masken tvingas luft in i de kollapsade luftvägarna för att syresätta lungorna. Den tidsperiod under vilken detta krävs är varierande och patientberoende.

Trakeostomi-inducerad försvagning behandlas bäst genom kirurgi (trakealresektion och anastomos).

För patienter som vistas utanför Schweiz utarbetas en systematisk plan för uppföljning med hänsyn till det långa reseavståndet och enskilda länders försäkringar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.