Trevägskommunikation Säkerhetssamtal

Kommunikation är avgörande för att arbeta säkert och effektivt. Även om processen för verbal kommunikation verkar okomplicerad finns det många frågor att ta hänsyn till. Det här säkerhetssamtalet fokuserar på de frågor som rör verbal kommunikation och användningen av en bästa praxis som kallas trevägskommunikation för att förbättra kommunikationen mellan anställda under arbetsuppgifter.

Vanliga problem att tänka på vid verbal kommunikation

Det finns många frågor som påverkar om vårt önskade budskap når fram till mottagaren på rätt sätt eller inte. Några vanliga problem att tänka på:

  • Kulturella hinder- Många människor talar engelska som ett andraspråk och kanske inte förstår vad som sägs. Även i olika geografiska områden i samma land kan det finnas kulturella hinder.
  • Antaganden- Att göra antaganden om vad någon försöker säga eller kommer att säga kan vara ett farligt misstag på jobbet. Att göra antaganden om vilket budskap någon försöker förmedla kan påverkas av humör, distraktioner, tidspress etc.
  • Blandade eller förvirrande budskap- Dåliga ordval eller långa budskap kan leda till förvirring.

Verbal kommunikation genom personliga samtal kan drabbas av något eller några av de problem som nämns ovan. Alla frågor eller problem med det meddelande som skickas ökar när man använder en radio eller telefon för att verbalt kommunicera med arbetskamrater. Förutom de ovan nämnda problemen finns det andra problem när man kommunicerar med dessa apparater, t.ex. störningar, dålig mottagning, bakgrundsbrus, brist på ickeverbala signaler etc.

Ett verktyg som kan hjälpa till att ta itu med ovanstående problem för att se till att rätt budskap sänds och förstås är ”trevägskommunikation”, även kallad ”repeat back-processen”.

Trevägskommunikation som bästa praxis

Trevägskommunikation kan vara mycket effektiv när det gäller att validera det budskap som sänds mellan avsändare och mottagare och på så sätt minska risken för att ett misstag sker under en arbetsuppgift.

Hur trevägskommunikation fungerar

Det grundläggande upplägget för trevägskommunikation är följande:

  1. Sändaren anger sitt meddelande till mottagaren.
  2. Mottagaren bekräftar kommunikationen genom att upprepa den kritiska informationen i kommunikationen tillbaka till sändaren. Om mottagaren inte förstod meddelandet måste han be avsändaren om ett förtydligande.
  3. Det sista steget är att avsändaren bekräftar att meddelandet är korrekt uppfattat av mottagaren, eller om det inte är uppfattat måste avsändaren ange att meddelandet inte är uppfattat och processen för trevägskommunikation måste börja om på nytt.

Här är ett grundläggande scenario på en arbetsplats: Två mekaniker håller på att justera ett band på ett transportband och de kommunicerar via radio eftersom de inte befinner sig nära varandra. Processen innebär att man måste driva transportören för att justera bandet.

Sändare: Jag är borta från bandet, du har klartecken för att sätta ström på bandet för att spåra det på plats.
Mottagare: De är i kontakt med varandra för att kommunicera om bandet och för att få det på plats: Du är borta från bandet, jag kan sätta igång bandet nu.
Sändare: Du är borta från bandet, jag kan sätta igång bandet nu: Det är korrekt, klar att ge energi.

Sammanfattning

Det finns många problem i varje form av kommunikation. Även om verbal kommunikation verkar vara ett enkelt sätt att förmedla ett meddelande jämfört med ett e-postmeddelande eller en text, finns det fortfarande många problem som kan förekomma när man använder den. Trevägskommunikation kan vara avgörande för att verifiera att ett meddelande är förstått under en arbetsuppgift, vilket kan göra hela skillnaden för om en arbetstagare skadas eller inte. Diskussionspunkt:

Medlemmar kan klicka här för att ladda ner en reklamfri version av det här föredraget!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.