MOBILE, Ala. (WKRG) – City of Mobile Traffic Engineering Department kommer att påbörja ett byggprojekt för att eliminera den avskurna vägen mellan Airport Boulevard och East I-65 Service Road South på onsdag den 14 oktober. Projektet, som är avsett att förbättra säkerheten för bilister, kommer att orsaka en omväg under de beräknade sex veckornas byggtid.

Byggnationen kommer att delas in i fyra faser, varav den första kommer att innefatta stängningen av den
västligaste infarten till The Shoppes at Bel Air mellan Starbucks och Men’s Wearhouse. Minst en ingång till varje företag kommer att bibehållas hela tiden under var och en av projektets fyra faser.

Under hela byggtiden kommer bilister att hänvisas till lämpliga alternativa vägar med hjälp av omledningsskyltar och/eller varningsskyltar. Denna omledning kommer att leda bilisterna runt området via Airport Boulevard, Bel Air Boulevard, International Drive och I-65 Service Road South. Efterföljande faser kommer att innehålla olika avstängningar, men huvudomledningen kommer att förbli densamma under hela projektet.
De bifogade kartorna visar vilka vägar som kommer att stängas av under varje fas av projektet. Dessa avstängningar är markerade med den röda ”barrikad”-ikonen på varje karta. Se den bifogade trafiklegenden för mer information.’

NÄSTA STORIES

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.